|

“ผูกเกลอ” 23+46 เกลอ ร่วมสร้างงานตำบลอยู่ดีมีสุข

กว่า 2 ปี 6 เดือนแล้วที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม และขยายผลสู่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พศส. 23 เกลอ ที่ประกอบด้วยอปท. 23 แหล่งในจังหวัดพัทลุง ปัตตานี สงขลา นำโดยนายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้ามชวน เกลอทุ่งใหญ่  น้ำน้อย ทุ่งหวัง ชิงโค รำแดง ชะแล้ ท่าหิน คลองรี  เชิงแส บ้านขาว ควนรู ท่าชะมวง คูหาใต้ รัตภูมิ ทับช้าง วังใหญ่ สะกอม แค นาท่อมควนมะพร้าว ลุโบะยิไร และ สะนอ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกัน
    นายกสินธพ อินทรัตน์  ผู้จัดการโครงการ พศส.23 เกลอ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ หนึ่งเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในตำบลต้นแบบและตำบลเครือข่ายที่มีความสามารถจัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร  สองเพื่อพัฒนาเครือข่ายทั้งเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ ให้สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของตนได้  และสามเพื่อสร้างชุดความรู้สำหรับการขยายผลให้แก่ผู้สนใจและสังคมวงกว้างต่อไป
      และเมื่อได้หลักสูตร 7 ระบบ 16 แหล่งเรียนรู้ ใน 6 ตำบลที่มีความพร้อม  ในปีที่ 3 นี้  พศส. 23 เกลอของเราจึงเห็นร่วมกันว่า เพื่อเป็นการขยายผลเชื่อมเครือข่ายไปยังเพื่อน อปท.ที่สนใจในแนวทางอันเดียวกันในแบบ 1 ตำบล ขยายหาเพื่อนแบบผูกเกลออีก 2 ตำบล ได้มาเป็น 46 ตำบลในวันนี้ ที่มีการมาผูกเกลอกัน แล้วจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแบบของเกลอในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2555  เพราะเชื่อว่า การมาทำงานกันในรูปเครือข่ายจะสามารถไปสู่การเป็นตำบลจัดการตนเองได้ภายใต้แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในตำบล
     และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ได้มีการเปิดเวทีเสวนาที่วัดท่าข้าม โดยมีการพาเกลอมาทำความรู้จักกับเรื่องแรกคือระบบบริหารจัดการตำบล ผ่านการเสวนาที่ 23 เกลอ ซึ่งจะมาบอกเล่าการทำงานในตำบลตัวเองช่วงที่ผ่านมา และมี 46 เกลอ มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยเพราะเราเชื่อว่าเกลอใหม่ของเราที่มา ก็มีสิ่งดีๆ ที่ทำอยู่แล้วมาแบ่งปันกันด้วย
     น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สน.3) ได้ทบทวนกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างตำบลสุขภาวะ ร่วมกับ 69 เกลอ ที่มาผูกเกลอเป็นเครือข่ายพัฒนาตำบลอยู่ดีมีสุข ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในที่นี้ มี 4 ขั้นตอนสำคัญ คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำเข้าสู่แผนพัฒนาของท้องถิ่น  สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และเกิดเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
     การทำงานเริ่มจากการสำรวจทุนศักยภาพของท้องถิ่น ให้เห็นเส้นทางการพัฒนาที่ผ่านมา แล้วจัดเป็นเรื่องที่สมาชิกสนใจร่วมกัน พยายามให้มีความหลากหลายของเนื้อหา และพื้นที่ที่กระจายครอบคลุมสมาชิกเพื่อสร้างพื้นที่ร่วมให้คนท้องถิ่นมาทำงานร่วมกัน แล้วถอดบทเรียนให้เห็นคน เห็นความคิด เห็นการทำงานของเรื่องนั้นๆ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถพัฒนาผู้นำให้สามารถสื่อสารความคิด ความรู้ จากประสบการณ์ตรงที่เขาปฏิบัติการไปสู่กลุ่มคนที่สนใจ  
     โดยทำให้คนที่มีความรู้ ประสบการณ์ได้แบ่งปันกับเพื่อนที่ยังขาดอยู่ ทั้งยังสามารถยกระดับหน่วยหน่วยการผลิต ที่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วย เมื่อเรื่องมีความชัดเจนแล้ว ก็นำเรื่องนั้นๆ ไปบรรจุเข้าแผนพัฒนาของ อบต. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จนมีความพร้อมทั้งด้านตัวคน ความคิด ปฏิบัติการจริง และสื่อ ก็สามารถเป็นแหล่งให้เพื่อนมาเรียนรู้ร่วมกันได้ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในวันนี้ ที่นายกสินธพ อินทรัตน์ จาก อบต.ท่าข้ามได้ชวนเกลอมาทำร่วมกัน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=1370

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ๋JKD: ทางโรงเรียนมีห้องละหมาด อาหารสำหรับนักเรียนอิสลามแยกให ้คะ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโรงเร...
  • ดาตู: ยังรับสมัครอยู่ค่ะ สนใจติดต่อที่ 088-3338688 ทำงานที่ ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ เงินเดือนการันตี + ค่ามือเพิ่ม...
  • บจ.เอดีทูดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง: ขออนุญาติติดประกาศรับสมัครงาน รับสมัคร 1. พนักงานบัญชี เพศ : ชาย/หญิง (จำนวน 1 อัตรา)...
  • เพ็ญลักษณ์ หลำปูเต๊ะ: อยากทราบค่าเทอม ของ นร ม,4 มีหอพักข้างในหรือไม่ ค่าหอพักคิดอย่างไร นักเรียนมุสลิม...
  • คนชอบมิราจ: อยากสอบถามราคารถ มิราจ ค่ะ ตัวGLS ราคาเท่าไหร่ค่ะ ดาวน์เท่าไหร่ ของตารางผ่อนได้ไหมค่ะ...

ข่าวมาใหม่

Find Us