|

ศอบต.พัฒนาเรือนจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังให้ผู้ต้องขังได้ทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคมมากที่สุด

 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายฐานิส  ศรียะพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายยุติธรรม)  เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาและพัฒนาเรือนจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล  ผู้อำนวยการทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลา ผู้อำนวยการทัณฑ์สถานหญิงสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 นายฐานิส  ศรียะพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายยุติธรรม) กล่าวว่า จากการรับมอบนโยบายจาก พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีนโยบายในการแก้ไขและพัฒนาเรือนจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ 3 ประการ คือ ประเด็นแรก จะทำอย่างไรให้เรือนจำเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นที่สองคือ การดูแลสวัสดิภาพของเรือนจำทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังให้ได้รับตามสิทธิได้มากขึ้น และประเด็นสุดท้าย คือ จะทำอย่างไรให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุด โดย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้กล่าวอีกว่า ศอ.บต. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและดูแลเรือนจำ ผู้ต้องขัง โดยได้ประสานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาซึ่งความสำเร็จของการดำเนินการในเรือนจำนั้น ต้องใช้หลักการด้านมนุษยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวทางรุนแรงมาสู่ทางสายกลาง ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เริ่มจากการดูแลรักษาพยาบาล การจัดหาอาหารที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวกในช่วงถือศีลอด แล้วขยายผลต่อในเรื่องการศึกษาและการอบรมวิชาชีพ การอบรมทางศาสนาที่ถูกต้อง การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว สิ่งสำคัญคือก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขัง ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เขาเป็นคนดี เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=1449

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us