|

ปรากฎการณ์ ‘เปลี่ยน’ 4 ท้องถิ่นเลือกตั้งสงขลา

 

กระแสเปลี่ยนมาแรง รุกเลือกตั้งท้องถิ่นสงขลา หลายแห่งเปลี่ยนนายกฯ ขณะที่ “นครสงขลา” ทีมเก่า “นายกต้อย.” แพ้ขาดทั้ง 4 เขต
 หลังจากที่ทางคณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้ วันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา (สท.) จากเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขต ซึ่งสนามเลือกตั้งนี้ มีผู้สมัครเลือกตั้ง สท. ทั้งหมด 48 คน ประกอบไปด้วย 2  ได้แก่ทีม “สงขลาใหม่”  มี “พีระ ตันติเศรณี” นายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นหัวหน้าทีม  และทีม “นครสงขลาพัฒนา” ซึ่งมี “จิตร ทวิตา” เป็นหัวหน้าทีม
 ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้ง สท. ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่คึกคักมากเท่าที่ควร เพราะถ้าดูตัวเลขจากผลสรุปของจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง 4 เขต พบว่าทุกเขต ต่ำกว่า 50 %ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด นั่นหมายความว่า คนสงขลาออกอาการเบื่อการเมือง
 การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั้งเวลาประมาณ 15 .00 น. ทุกหน่วยเลือกตั้งปิดหีบหย่อนบัตรและดำเนินการตรวจเอกสารและนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผลสรุปว่า ทีม “สงขลาใหม่” กวาดเรียบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง  24 ที่นั่ง “ชนะ” ทีม “นครสงขลาพัฒนา” ที่สนามเลือกตั้งครั้งนี้ “แพ้” อย่างไม่เป็นท่า  สำหรับรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งจากทีม “สงขลาใหม่” ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่ 1 นายพิทักษ์  ทองสุกใส เบอร์ 4 ได้ 2,552 คะแนน
นายสุระ  รักเจียม เบอร์ 5 ได้ 2,455 คะแนน  นายประวัติ  ดำริห์อนันต์  ได้ 2,444 คะแนน นายจารึก  ตันติเศรณี ได้ 2,396 คะแนน นายวัลลภ  วุฒิภูมิ ได้ 2,389 คะแนน นายรุ่น  จันทนะ ได้ 2,284 คะแนน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,877  คนคิดเป็น 43.66 %  จำนวนบัตรเสีย 219 ใบ  คิดเป็น 4.49 %  จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  360 คน  คิดเป็น 7.38 %

เขตเลือกตั้งที่ 2  นายสมชาย  จันทรประทิน ได้ 3,052 คะแนน นายมนูญ  จิตตะเสโณ ได้ 2,837 คะแนน นายสมชาย  จินเดหวา ได้ 2,833 คะแนน  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์ ได้ 2,800 คะแนน นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์ ได้ 2,786 คะแนน นายวรชาติ  ธารพระจันทร์ ได้ 2,728 คะแนน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง4,925  คนคิดเป็น 43.11 %  จำนวนบัตรเสีย 171 บัตร  คิดเป็น 3.47 % จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  427 คน  คิดเป็น 8.67 %
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเชาว์  สุชลสถิตย์ ได้ 2,843 คะแนน  นายดำรงเดช  ทองคำ ได้ 2,748 คะแนน นายสุมิตร  จินเดหวา ได้ 2,657 คะแนน นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง ได้ 2,616 คะแนน นายสุรสิทธิ์สังโคมินทร์ ได้ 2,582 คะแนน นายสุพล  ชุ่มเย็น ได้ 2,573 คะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง5,484  คนคิดเป็น 45.61 % จำนวนบัตรเสีย 244 บัตร  คิดเป็น 4.44 %จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  376 คน  คิดเป็น 6.85 %
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายนิกร  แก้วยวน ได้ 2,617 คะแนน  นายสมโชค  ดีลิ่น ได้ 2,555 คะแนน นางเสงี่ยม  โกมลนาค ได้ 2,473 คะแนน นายชาคริต  นิยมเดชา ได้ 2,458 คะแนน นายประจวบ  บุญเมือง ได้ 2,413 คะแนน นายณรงค์  บัวคำ ได้ 2,290 คะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง6,059  คนคิดเป็น 45.16 % จำนวนบัตรเสีย 236 บัตร  คิดเป็น 3.90 % จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  506 คน  คิดเป็น 8.35 %
 และสรุปได้ว่าทั้ง 4 เขตโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 48,030  คน มีผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  21,345  คนคิดเป็น 44.44 % และจำนวนบัตรดี  18,806คิดเป็น 88.10 % ส่วนจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  1,669  คิดเป็น 7.82 %
 และในวันเดียวกัน ทางด้านสนามเลือกตั้งเทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งเป็นอีกสนามที่มีความคึกคักไม่แพ้ท้องถิ่นอื่นๆ เนื่องจากสนามนี้มีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายศุภกิจ พงษ์ อักษร หมายเลข 1 จากทีม “ควนเนียงก้าวหน้า” ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายเสรี ประทุมวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีคนล่าสุด จารกทีม “พัฒนาควนเนียง” และนายชัยยุทธ ขุนเจริญ ผู้สมัครหมายเลข 3 ทีม “พลังควนเนียง” ส่วนคนสุดท้านคือหมายเข 4 นายวิรูญ กัลป์ยาศิริ  จากกลุ่ม “เมืองควนเนียง” ซึ่งหลังจากทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้นับบัตรเลือกตั้ง สรุปว่า นายศุภกิจ พงศ์อักษร เป็นผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับคะแนนมากที่สุด 810 คะแนน
 ส่วนสนามเลือกตั้งเทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา  นายสุวัฒน์ เลิศจิตต์ธรรม  ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 1,750 เอาชนะคู่แข่ง นายสมคิด  ฤกษ์พิสุทธิ์ ซึ่งได้คะแนน 1,539 คะแนนเช่นเดียวกับสนามเลือกตั้งเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่นาย ธัญพัฒน์ สุวรรณรัตน์ อดีตรองนายก ในสมัย ของ“นายกชลลดา” ซึ่งชนะ นายกันตพัฒน์ธีระวงค์พานิชย์ ไปด้วยคะแนน 477 ต่อ428 ส่งผลให้นายธัญพัฒน์ สุวรรณรัตน์ นั้งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย
 
 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=1909

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ๋JKD: ทางโรงเรียนมีห้องละหมาด อาหารสำหรับนักเรียนอิสลามแยกให ้คะ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโรงเร...
  • ดาตู: ยังรับสมัครอยู่ค่ะ สนใจติดต่อที่ 088-3338688 ทำงานที่ ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ เงินเดือนการันตี + ค่ามือเพิ่ม...
  • บจ.เอดีทูดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง: ขออนุญาติติดประกาศรับสมัครงาน รับสมัคร 1. พนักงานบัญชี เพศ : ชาย/หญิง (จำนวน 1 อัตรา)...
  • เพ็ญลักษณ์ หลำปูเต๊ะ: อยากทราบค่าเทอม ของ นร ม,4 มีหอพักข้างในหรือไม่ ค่าหอพักคิดอย่างไร นักเรียนมุสลิม...
  • คนชอบมิราจ: อยากสอบถามราคารถ มิราจ ค่ะ ตัวGLS ราคาเท่าไหร่ค่ะ ดาวน์เท่าไหร่ ของตารางผ่อนได้ไหมค่ะ...

ข่าวมาใหม่

Find Us