|

ธนาคารออมสินภาค 18 จัดงานครบรอบ 100ปีวันสถาปนาธนาคารออมสิน

  

16ธนาคารออมสินภาค 18  จัดงานครบรอบ 100ปีวันสถาปนาธนาคารออมสิน “ธนาคารออมสิน ร้อยใจ รับใช้ประชาชน” ที่ธนาคารออมสินภาค 18 อ.เมือง จ.สงขลา โดยนายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
     นางวรณัน  ตันสกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 กล่าวว่า  ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่ก่อตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการออม และมีพระบาทประสงค์ที่จะช่วยราษฎรในการรักษาทรัพย์ โดยเริ่มกำเนิด “คลังออมสิน ” ขึ้นในปี 2456 ธนาคารออมสินได้ดำเนินการงานเป็นธนาคารเพื่อการออมของประชาชน และด้วยโลกที่พัฒนาขึ้นทุกวัน ปัจจุบันธนาคารได้มีบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ยังคงรักษาวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการออม โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
     ในปี 2556  เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินภาค 18 ขอเป็นส่วนเหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองครบวาระ 100 ปี ของธนาคารออมสิน และขอถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยการจัดงานนิทรรศการ “100 ปี แห่งความผูกพัน” เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของธนาคารออมสินพร้อมตอกย้ำถึงความมั่นคงและการพัฒนาในแต่ละยุคสมัยของธนาคาร
     สำหรับกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี  เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและเสริมขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานของธนาคาร  รวมถึงเป็นการทำบุญวันครบรอบพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ อีกด้วย

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=3024

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us