แหล่งงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณรับสมัครคัดเลือกบุคคล
- อาจารย์ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาภาษามลายู ภาษาศาสตร์มลายู 
หรือ วรรณกรรมมลายู สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( สาขาวิชาภาษาตะวันออก) มีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตาม
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ตามเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา อาคาร
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์  074-4317600 ต่อ 7222 วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงาน
กลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 074-673232 Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

บริษัทเซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด รับสมัคร - หัวหน้าช่าง/รองหัวหน้าช่าง 2 อัตรา ช/ญ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 10 ปี สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีประสบการณ์
เป็นหัวหน้าจะพิจาณาเป็นพิเศษ 
- ช่างซ่อมรถยนต์ หลายอัตรา ชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ที่ปรึกษาการขาย หลายอัตรา ช/ญ 
วุฒิปวส.ขึ้นไป มีใจรักงานขายและบริการ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ สนใจติดต่อ บริษัท เซ้าท์เทอร์น 
โอโต เซลส์ จำกัด เลขที่544,545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ใกล้ห้าง
บิ๊กซีเอ็กซืตร้า) โทร. 074-343388-90 Fax 074-343391 หรือส่ง E-mail 
มาที่ hrhyundaihatyai@yahoo.com 

บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด รับสมัคร 
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา ช/ญ อายุ 28 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ทางด้านงานจัดซื้อมาก่อน อย่างน้อย 1 ปี สนใจติดต่อ บริษัท
 ขนมบ้านโกไข่ จำกัด 44/2-3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือ
ทุกสาขา โทร.093-5823185 หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ อีเมล์ : recruitment.baankokai@gmail.com

Greentech Biolab รับสมัคร 
- พนักงานบัญชี 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาบัญชี สามารถทำระบบบัญชี 
บริษัทได้ ใช้ระบบ Express ได้ สามารถป้อนข้อมูลเข้าระบบได้ ตั้งผังบัญชีเป็น ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
หรือหากมี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ Greentech Biolab 34/45 หมู่ 3 ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.081-957-0929 E-mail : support@greentechbiolab.com 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร 
- เจ้าหน้า Dipping Supervisor 3 อัตรา ชาย อายุ 26-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีภาวะ
การเป็น ผู้นำ มีประสบการณ์ด้านโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ หากวุฒิสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านโรงงานควบคุม
พนักงานพิจารณา เป็นพิเศษ 
- Waste Water ด่วนมาก 3 อัตรา ชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม 
มีประสบการณ์ด้านโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ 
- Engineer 3 อัตรา ช/ญ อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
เครื่องกล มีประสบการณ์ ทางด้านโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
 สนใจติดต่อ บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ (นิคมฉลุง-บ้านกลาง) หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-206-111 ต่อ 101
 โทรสาร : 074-206-112 E-mail : Hr.innolatexthai@gmail.com 

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM) รับสมัคร 
- Office engineer 1 อัตรา ช/ญ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตย์ สามารถใช้โปรแกรม 
Autocad , word ,exel มีประสบการณ์ในสายอาชีพอย่างน้อย 1 ปี สนใจติดต่อ บริษัท สิรีน 
พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM) 682 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร.076-304352 ต่อ 0

บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด รับสมัคร
- พนักงานนำเที่ยว 10 อัตรา ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สมุห์บัญชี 1 อัตรา หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
- พนักงานส่งเอกสาร 1 อัตรา ชาย วุฒิไม่จำกัด สามารถขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่
- Foreman 1 อัตรา ชาย วุฒิปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- พนักงานเสิร์ฟ 2 อัตรา ช/ญ  วุฒิไม่จำกัด  สามารถทำงานเป็นกะได้
- Bartender / Barista 3 อัตรา  ช/ญ  วุฒิไม่จำกัด มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ปี
- Operation Officer 1 อัตรา  ช/ญ วุฒิปวส.ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จัดรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด 105 ม. 4 ถ.เหมืองเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต (เส้นตัดใหม่ไป มอ. หลังศูนย์ฮอนด้า อนุภาษ เจ้าฟ้า) โทร 076-390189 
E-mail : Flyinghanumanhr@gmail.com / hr@hanumanworldphuket.com

โรงแรมทวินโฮเต็ล รับสมัคร 
- รีเซฟชั่น 1 อัตรา หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป (มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
สนใจติดต่อสอบถาม โรงแรมทวินโฮเต็ล  ถ.พูนผล (พูนผลไนท์พลาซ่า) อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
โทร.076-355804-5 ต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา ชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่) ถ้า มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และรู้จัก
พื้นที่จังหวัดเป็นอย่างดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สนใจติดต่อ คุณพัช บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด 106/14 หมู่ที่ 1 ต.สาคู 
อ.ถลาง จังหวัด ภูเก็ตรหัสไปรษณีย์ 83110 โทร. 063-0834044

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us