|

ทุเรียน 1 ต้น 1 ตัน ทำได้จริงที่ชุมพร! ลุ้นเกษตรกรทำสวนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563

2C46EED4-95A0-4A99-A27E-C5D5FCDD5BF3

นายดำรงศักดิ์ สินศักดิ์ หรือเรียกกันติดปากว่าผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การปลูกทุเรียนมากว่า 40 ปี โดยเริ่มทำทุเรียนนอกฤดูมาตั้งแต่ ปี 2539 ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตภาคใต้เข้าชิงเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนระดับประเทศ ปี 2563 ด้วยเทคนิคการปลูกทุเรียน 1 ต้น ให้ได้ผลผลิต 1 ตัน

77070D21-DB1C-4C77-95A9-BB626A2D73B7

ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ทุเรียนเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงด้านรายได้ โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกมากในภาคใต้ และเกษตรกรสนใจหันมาปลูกทุเรียนและทำนอกฤดูกันมาก เนื่องจากพื้นที่และสภาพอากาศมีความเหมาะสม ดังเช่น ตำบลบ้านนาแห่งนี้ เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนให้ออกนอกฤดูสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากในฤดูกาลสูงถึง 3-5 เท่า โดยเกษตรกรรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านนา เพื่อผลิตทุเรียนนอกฤดู โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สนับสนุนองค์ความรู้ มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ อย่างต่อเนื่อง จากการเป็นเกษตรกรต้นแบบของ ศพก.ด้านการปลูกทุเรียน ตนเองได้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง พูดได้ว่าอยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิต สำหรับการผลิตทุเรียนนอกฤดูนั้น ต้องมีการวางแผนเพื่อจะให้ผลผลิตออกในช่วงที่เวลาเหมาะสม และสภาพภูมิอากาศต้องเอื้ออำนวยด้วย ดังนั้น ก่อนวางแผนการผลิตแต่ละครั้ง จะติดตามข้อมูลทุเรียนที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดภาพรวมของประเทศ จากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เนื่องจากตนเองนั้นรับหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน จึงมีหน้าที่จัดทำข้อมูล เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ด้านการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพไปสู่พี่น้องเกษตรกร สำหรับสวนของตนเองนั้นปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นหลัก ในพื้นที่ 38 ไร่โดยประมาณ มีวิธีการปลูกทุเรียน โดยจะใช้ต้นพันธุ์ทุเรียนบ้าน 2-4 ต้น เมื่อทุเรียนบ้านอายุประมาณ 1 ปี จะทาบกิ่งร่วมเป็นต้นเดียวกัน จากนั้นจึงนำพันธุ์ทุเรียนหมอนทองพันธุ์ดีมาเสียบยอด หรือทาบกิ่งกับต้นทุเรียนบ้าน จะไม่ใช้ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจากการชำถุง เพราะตายง่าย วิธีการดังกล่าวจะได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรง ยืนต้น มีรากแก้วที่ช่วยดูดซึมอาหารได้ดี ต้านทานโรค ต้านทานแรงลม ผลผลิตออกมารสชาติดีกว่า เพราะผึ้งจะผสมเกสรดอกทุเรียนบ้านและทุเรียนพันธุ์หมอนทองเข้าด้วยกัน แตกต่างจากการใช้ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจากการชำถุง ซึ่งจะมีข้อดีที่ใช้สะดวก ปลูกได้รวดเร็ว แต่ไม่มีรากแก้วไว้ดูดซึมอาหาร ไม่ต้านลมโค่นล้มง่าย ต้านทานโรคได้น้อยกว่า เมื่อมีรากต้นทุเรียนบ้านช่วยในการดูดซึมหาอาหาร ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์ เมื่อดูแลรักษา จัดการทรงพุ่มอย่างดี ทำให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี การปลูกทุเรียนทะวายนั้น ไร่หนึ่งจะไม่เกิน 11 ต้น มีระยะห่างในการดูแลโดยหลังการจัดการฟื้นฟูสภาพต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการฟื้นฟูระบบราก การตัดแต่งกิ่ง จากนั้นจะบำรุงเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นทั้งทางดินและทางใบ การจะทำทุเรียนให้ลูกสวย ใหญ่ สมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว เทคนิคสำคัญเลยคือ ต้องทำทุเรียน ให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกัน พร้อมกับบังคับไม่ให้ทุเรียนออกใบอ่อนในช่วงทุเรียนเป็นลูก ซึ่งจะทำให้ต้นทุเรียนต้องนำอาหารไปเลี้ยงใบ เมื่อช่วงระยะเวลาออกผลจะมีการตัดแต่งผลให้มีปริมาณที่พอเหมาะ โดยเฉลี่ยต้นละ 200 ผล หรือ 1 ตันต่อต้น เพราะในปริมาณนี้ ผลจะมีขนาดสวย  ไม่ใหญ่หรือเล็ก เป็นขนาดเบอร์หนึ่ง น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัมกว่าๆ เนื้อรสชาติดี และได้ราคาดีกิโลกรัมละ 80-100 บาท ลดต้นทุนคนงานและวัสดุการเกษตรด้วย การปลูกทุเรียนนอกฤดูกาล หรือทุเรียนทวายนั้น จะต้องคำนึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ ที่เหมาะสมจะส่งผลให้ทุเรียนออกดอก การเลือกต้นทำทุเรียนทะวายจะต้องเป็นต้นที่มีอายุ 5-7 ปี ต้นที่สมบูรณ์ การปลูกจะประสบความสำเร็จรึไม่ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของเจ้าของสวนในทุกขึ้นตอน จึงจะไม่มีผลผลิตด้อยคุณภาพ ขนาดจะสม่ำเสมอเบอร์เดียวเกรด premium นอกจากนี้ในสวนยังใช้ระบบการให้น้ำโดยใช้ smart phone เปิดปิดน้ำ ทำให้ไม่มีปัญหาในการเดินทางไปให้ความรู้พี่น้องเกษตรกร หรือปฏิบัติภารกิจอื่นๆ หากเกษตรกรสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำได้ ยินดีเผยแพร่ความรู้อย่างเต็มที่รวมถึงมีนวัตกรรมดัดแปลงเครื่องตัดหญ้านำมาติดกับรถจักรยานยนต์แบบรถพ่วงเพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าแรงงานการตัดหญ้าและประหยัดเวลาได้มากอีกด้วย

07E3CBFC-D577-4C29-AC16-9B4B6C089C27

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้สำนักงานฯ ซึ่งกำกับ ดูแล พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับจังหวัด และระดับเขต ขณะนี้อยู่ในระหว่างคัดเลือกระดับประเทศ สำหรับเขตภาคใต้ สาขาทำสวนได้คัดเลือกผู้ใหญ่ ดำรงศักดิ์ เป็นตัวแทนเข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 คณะทำงานคัดเลือกฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ ไปแล้ว ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือว่ามีความรู้ด้านการทำสวนทุเรียนที่โดดเด่นมาก จากการทำสวนทุเรียนจนประสบความสำเร็จ มีความยั่งยืน ครอบครัว บุตร ร่วมกับสืบทอดอาชีพการเกษตร มีความเสียสละ สามารถพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและทั่วประเทศ ทางช่องทางต่างๆ ทั้ง social media วารสาร เอกสาร ตลอดจนมีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ดูงานที่ ศพก. มากมายในแต่ละปี มีการพัฒนาตนเอง จนเป็นเกษตรกรต้นแบบในการผลิตทุเรียนนอกฤดู เป็น Smart Farmer ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านนา ที่สำคัญเป็นผู้ใหญ่บ้านที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพรัก มีนวัตกรรมโดดเด่นคือ การผลิตทุเรียนนอกฤดู 1 ต้น ได้ 1 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตทุเรียนระดับประเทศ 3 ปีซ้อน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรแปลงใหญ่มีการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ตามที่ตลาดต้องการ จำหน่ายผลผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ด้วยวิธีการประมูลบนต้น เพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์แบรนด์พรีเมี่ยมชุมพร ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ และรอลุ้นผลการตัดสินในระดับประเทศไปพร้อมกัน ซึ่งจะทราบผลเร็วๆ นี้

966BA411-FED9-4365-BADA-C864F0FCD7631E4956AB-4BE1-4AC1-87EE-44CE67E8CDEA59823D10-DF94-472C-B321-21FA59218D8E1BE3219B-4C12-4538-A09E-EF0355BE50780524F45F-59D1-4DFF-A516-5070AB65E4BF4A9BC5D0-D957-441E-867A-2A239F5226C5

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=59859

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us