|

สปข.6 จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

01NBTDSCF1907

เมื่อวันที่ 21 กันยายนทีผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับแก่แขกผู้เกียรติ คณะกรรมการตัดสินผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านที่มาร่วมงาน และ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

NBTDSCF1707 NBTDSCF1712 NBTDSCF1725 NBTDSCF1734

การประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าว ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการแรงงานด้าว ให้เป็นไปตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงาน ไม่มีปัญหาการเอาเปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์ และส่งเสริม การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “ปฏิบัติอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ covid-19” และเรื่อง “แรงงานถูกกฎหมาย มั่นใจ ปลอดภัยไม่ค้ามนุษย์” โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลงานเข้าประกวด มี 2 กลุ่ม เป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานในสถานประกอบการและขึ้นทะเบียนแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 23 ผลงาน ได้รับรางวัล จำนวน 19 ผลงาน

NBTDSCF1764 NBTDSCF1797 NBTDSCF1776 NBTDSCF1766

ส่วนอีกโครงการที่จัดประกวดคลิป คือ โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ของดีบ้านฉัน” แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ทั้ง 3 ประเภท มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 127 ผลงาน ได้รับรางวัล จำนวน 36 ผลงาน

NBTDSCF1858 NBTDSCF1880 NBTDSCF1904 NBTDSCF1905

และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จึงจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธาน มีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์- เขต 6 และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 100 คน. ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน 2563

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=59904

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us