|

วิศวฯ ม.อ. รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G จาก True มุ่งพัฒนา นศ. สู่เส้นทางสตาร์ทอัพ

C879A83F-D34C-413B-8F7F-A4BED75CE030

กลุ่ม True มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G ให้ วิศวฯ .. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP” พร้อมลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN

วานนี้ (22 .. 63) ที่ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .หาดใหญ่ .สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ .. รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ .. นายกฤตินัย ผลาชีวะ ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคใต้ตอนล่าง .ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะทำงานของโครงการ TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP ตลอดจนคณะอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน อีกทั้งภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN อีกด้วย

8BCFF82D-65B3-4B19-8203-B2B20173D9D8

โดย “True 5G Robotic Boot Camp 2020” คือ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นหุ่นยนต์เทมี (Temi) โดยรูปแบบกิจกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรมไปพร้อมกับการพัฒนาศักภาพ นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ

9F404110-1213-4F65-8D00-EBF076D57551

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จากความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ (True service robots) ให้กับนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม  จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่น จากปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้งานจริง สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากหุ่นยนต์ Temi จะเป็นการเพิ่มศักยภาพอันดีของบุคลากร นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความรู้และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมผลักดันคุณภาพการศึกษา พร้อมส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างชื่อเสียงด้านนวัตกรรมให้กับ ส่งผลให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไปในอนาคตมีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน 5G อีกทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนานวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ ซึ่งในวันนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” ร่วมกับ True เป็นการผสานความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มกลางเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจรในทุกระดับ ตอบโจทย์ ทุกความต้องการทางการศึกษา สู่การปรับวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ หรือ New Normal ที่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ช่องทางใหม่อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วย

780B12B0-E860-40C2-AAC6-48F15C1A111F65406B14-B7DE-48EC-A7F6-BDEDB293B095C0F4AAFD-6A5B-4599-B898-68F44E48DC7411BDF7E5-6190-4586-9F71-398C1AC7BF5826FEE8AC-0E0D-4F22-B56B-4873E3C4D64A02840AD8-6BD0-4E9A-989B-67C438147500AEA92C3A-8AB3-4175-9A9B-52916B0CA9FD4C71EA5A-D7EE-4229-8D3B-BE5B897CDEF6

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=59942

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us