|

ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่า เล่าเรื่องราว ผ่านนิทรรศการ

52EBCD24-2148-4548-92A6-B291539B15DA

..ปัตตานี เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวชุมชน ผ่านนิทรรศกา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดบ้านเลขที่ 203 “..ปัตตานีภิมย์และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะสายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอเนื่องในวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “..ปัตตานีภิมย์พร้อมด้วย คุณศรีวิไล ปริชญากร และครอบครัว เป็นประธานเปิดบ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ” และได้รับเกียรติจากนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะสายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ

1A28528A-F673-4C67-983D-988EBA8D6E87

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ ในปีนี้วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมวันสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย การเปิดบ้านเลขที่203 “..ปัตตานีภิมย์บ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอและการเปิดนิทรรศการศิลปะสายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอโดยสถานที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา เพื่อขยายฐานการบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานี

C3EB1BB5-4EA8-480E-AE7F-1649A699C184

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะสายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอกล่าวว่า บ้านทั้งสองหลังเป็นอาคารที่อยู่ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานี นับเป็นโอกาสดีที่ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมให้จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็น 1 ใน 15 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ก้าวสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งในด้านธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  และนับเป็นโอกาสดีของชุมชนในตำบลอาเนาะรู ที่มีพื้นที่กลางให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งกลุ่มนักสร้างสรรค์ภาครัฐและเอกชน ร่วมทำหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับจังหวัดปัตตานี อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็ง การนำเรื่องราวของสองชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะสายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 คือจุดเชื่อมโยงวิถีชีวิต และจุดเด่นของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ที่นำเสนอในมิติทัศนศิลป์

4683F6AB-A81A-4E4A-8A3F-C3D829FA32E9A1D01A7B-F2BB-4F06-8D23-DCD94C67EF0621E72D0F-AEAF-4F37-8D92-D7CE92B82C84EBF52AF5-257B-4DE7-B5E5-F97BA1C851D3

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=59951

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us