|

มทร.ศรีวิชัย อบรม You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์

0580B41F-8DD5-4B9F-8CEE-BD4EC9132657

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดหลักสูตรอยากเป็น You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์ต้องทำไง จากการคัดเลือกพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

B8CB3459-B311-44EE-AA25-F2070DEE29EB

โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดรุ่นที่ 1 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชนองค์กรรัฐบาล และเอกชน เข้าร่วมฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการเขียน Content เพื่อเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหว สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงถ่ายทำชื้นงานลง You Tuber โดยใช้สมาร์ทโฟน ถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ ตลอดจนการใช้ช่อง You Tuber เป็นช่องทางการหารายได้ของเกษตรกรยุคดิจิทัล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

74F0B818-A52D-4924-9203-9ECD059BEDE035A0A7EF-A605-4899-B44E-BDECE9B0C13B2C5383C0-A140-47C0-AE51-2C8BF93401662C880AF5-8120-4E62-A75D-147377C896A8

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=61140

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us