|

นศ.การท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย พัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์สู่การสืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองสงขลาและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

            BE7368D6-79F8-4853-AE05-B0AD6BA0C018           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์สู่การสืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองสงขลาและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(Responsible Tourism)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เจดีย์องค์ขาวองค์ดำ อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

           โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา เจดีย์องค์ขาวองค์ดำ กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยการเก็บขยะตามเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการบรรยายประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลาโดย นายสืบสกุล ศรีสุข (ประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม)

6EFBEC1D-1AAE-40C8-BEDE-45FAE0449D34

D6FAE43F-FCD5-4716-9F41-EC7C1430E1B3

03A642DB-1FD7-4CD4-911B-C9B8F4A250DA

0AEAFD2D-EB91-43A0-8BE9-9035B7286BD6

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64162

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us