|

มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบของนักศึกษา (Damo Day)

    FC9063A9-FDB1-4DC7-B3B3-4F54CD49DF6C          วันนี้ (6 มีนาคม 2564)สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบของนักศึกษา (Damo Day) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) อาคารคิดบวกดี @ Historic Center .นางงาม .บ่อยาง .เมือง.สงขลา     

           โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้

5960E55E-E2F8-4E24-86E0-88E086424A8F

8AEA4274-82FC-46A2-BC2E-FFFB2B1012A6

2C8D7089-81E4-4275-A7D2-F1CDF90E52FC

E5753D79-00D0-451E-889F-9C594DB03E65

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64169

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us