|

มทร.ศรีวิชัย พัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อม ในโพรงผึ้งโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า เวอร์ชั่น 2

            2BD1E3D8-48D5-44E4-8A9B-21034DF8FCDD             ข่าวดีสำหรับผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยเพื่อเก็บน้ำผึ้งจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นจำนวนมาก   ส่งให้ผู้เลี้ยงมีรายได้สูงขึ้นและมีการลงทุนน้อย ส่วนใหญ่จะใช้การเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการทำกล่องเลี้ยงผึ้งจากไม้แล้วไปติดตั้งตามสวนผลไม้ ทางมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับการติดต่อจากวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่มีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและจำหน่ายน้ำผึ้ง ให้เข้ามาช่วยเหลือในการที่จะลดแรงงานเพิ่มปริมาณผลผลิต และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด     86574D64-CB9C-4A70-BC36-D5183EDDC8C7             จึงเป็นที่มาสิ่งประดิษฐ์ ของนางสาวฟิรฮาน สาและ และ นายวิศรุต ทองชูนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ที่ได้นำแนวคิดไปสร้างระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมในโพรงผึ้งโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า เวอร์ชั่น 2  มี ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์  และ  ผศ. สุรสิทธ์ ศักดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

           โดยความสามารถของระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมในโพรงผึ้งสามารถแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิและเติมน้ำอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำแห้ง มีการถ่ายภาพในรังผึ้งทุกๆ 2 ชั่วโมง มีการเก็บค่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผึ้งได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ควัน และน้ำหนักรัง โดยออกแบบให้ระบบเก็บข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ จะมีการแสดงค่าและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันได้นำไปติดตั้งไว้ที่พื้นที่จริงโดยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งสามารถใช้งานได้ง่าย ได้พัฒนาจากเดิมที่เคยทำไว้โดยใช้ชื่อว่า      BEE-SMARTS-RUTS II      B970463A-A44B-42E6-9484-E390A3F28A36               สนใจดูงานระบบได้ที่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คุณพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ) อำเภอ      นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสนใจระบบติดต่อได้ที่ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์  อาจารย์สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เบอร์โทรศัพท์ 0846821161

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64561

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us