|

มรภ.สงขลา จัดอบรม “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

7FFA7FAC-2158-4030-9699-1FC2A723CFAEกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรมมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกงเชิญวิทยากรสำนักงาน ...ประจำ .สงขลา ให้ความรู้ผลที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความดี 5 ประการ

                กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไม่โกงมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานโครงการ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง นอกจากนั้น มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความดี 5 ประการ  โดยมีนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าโครงการกว่า 100 คน

8E9CE6ED-C08A-467E-9C75-93D7E17321F6

D0023FE4-C2A5-47F4-89DD-3A18BDC2AAEF

DFE9AA83-C813-4A6E-A7D4-3A942A2D917A

77CBE583-458C-4AE9-97DD-FF7A1E53C60F

7D1958C1-175F-4B98-AD7B-3FBFD21A55B8

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64638

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us