|

มรภ.สงขลา มอบรางวัลบทความดีเด่น ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

670B4110-A378-49A9-B192-A3333197F01Aสำนักศิลปะฯ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เวทีประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1” สุดปลื้ม อาจารย์นศ. มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอบทความดีเด่น กลุ่มนาฏดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์

                เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบโล่รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น กลุ่มนาฏดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์ ให้แก่ นายโสภณัฐ  เจริญรูป ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ มรภ.สงขลาจากบทความเรื่อง ศึกษากระบวนท่ารำและสร้างสรรค์ชุดการแสดงของพญานกสดายุในโขน ตอน พระรามเดินดง องก์ทศกัณฐ์ลักนางสีดา ของ รองศาสตราจารย์สมชายพูลพิพัฒน์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา                288456AE-3922-444C-BF36-AB2D97033EA0             นอกเหนือจากรางวัลที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้ พิจารณาบทความดีเด่นในประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลระดับดีเด่นกลุ่มวรรณกรรมและภาษา จากบทความ กลวิธีทางภาษาในการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่บ้านผ่านคอลัมน์และงานโฆษณาในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปีทศวรรษ2540-2549  โดย  นางสาวเจรจา บุญวรรณโณ ผศ.วิมลมาศ ปฤชากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                กลุ่มวัฒนธรรมในลักษณะอื่นๆ  ชื่อบทความ สื่อแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า โดย อาจารย์วัยวัฒน์ สายทุ้ม นางสาวธมกร  พุ่มพันธ์ นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มศิลปะ งานช่าง และงานออกแบบ ชื่อบทความ การวิจัยและพัฒนารูปแบบกระเป๋าหนังสาน ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยสำหรับธุรกิจเครื่องหนังในประเทศไทยโดย นางสาวสุทธิดา  เอกวนิชชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้จัดส่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

C66BD10F-29FD-466A-9DB7-28C93F70B5FE

721EFBA1-B0E7-4AC5-AF71-BEF675F0D6EB

44AE102F-F7D3-4E3C-8968-691A7BA3E954

4C0AF0FD-6F07-4074-A19C-DE4324B5328B

F42B7C4F-6813-40C2-AD47-ECC79847DFE4

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64836

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us