|

เริ่มแล้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของ จ.สงขลา

B8D12821-1EE6-44CA-9FDD-57E04A170999           วันนี้ (5 เม.. 64) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สงขลา(เกาะยอ) .เมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ .สงขลา (เข็มแรก) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 80 คน และมีแพทย์หญิงนิชาภาสวัสดิกานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับวัคซีนคนแรก ซึ่งมี นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้

            นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค จำนวน 200 โด๊ส และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งแรกของจังหวัดสงขลาในวันนี้ ภายใต้ความปลอดภัย 8 ขั้นตอน ได้แก่  1) การคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อน เข้ารับบริการ และลงทะเบียนเพื่อทำบัตร  2) ชั่ง น้ำหนัก และวัดความดันโลหิต 3)คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยงและ ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน  4) รอการฉีดวัคซีน  5) เข้ารับการฉีดวัคซีน  6) นั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที  โดยมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม และสแกน Line Official Account  หมอพร้อม  7) รับการตรวจสอบอาการก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และ 8) ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการที่ไม่พึงประสงค์ด้วย Line Official Account  หมอพร้อม  โดยจะมีการติดตามหลังฉีด 1 วัน , 7 วัน , 30 วันพร้อมแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 และรับใบยืนยันการฉีดวัคซีน           86DCBE60-92AA-4DF8-9CF8-153487D28CB8              แพทย์หญิงนิชาภาสวัสดิกานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ซึ่งเป็นผู้รับวัคซีนคนแรกของจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตนเองรอวัคซีนมานาน รู้สึกดีใจมากที่ได้รับวัคซีนเป็นคนแรก และอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนพร้อมขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อวัคซีนพร้อมแล้ว

            สำหรับจังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดซิโนแวค จำนวน 10,000 โด๊ส โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกที่รับบริการฉีด คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน และ อสม. รวมจำนวน 5,000 คน  โดยกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 โรงพยาบาลต่าง   14 แห่ง โดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีการจัดระบบการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

            นายแพทย์ศักดา ได้กล่าวย้ำว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด– 19 ฉีดวัคซีนช่วยในการป้องกันติดเชื้อ ป้องกันการป่วยและอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่เชื้อ แต่ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็จะต้องมีการป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T ( Distancing ,Mask Waring ,Hand Washing, Testing ,Thai Cha Na  ) อย่างต่อเนื่องต่อไป

81F03A34-68F8-49BD-BCBB-1498D50CC2D9

A8D0C52A-7E3B-4284-B5BC-DBE21D65BF45

229187A1-2B94-411C-90B9-E60E09853609

371A22EC-3E17-4B03-90DC-84175A96BF49

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65089

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us