|

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  จัดโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก

         44F7CF1E-42CD-4DA0-B113-B3093E2A8C76             การเสวนาวิชาการ เรื่องการจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม และการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020″ ภายใต้โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

           พิธีเปิดโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และกล่าวเปิดโครงการ โดยในเวลา 09.00 – 12.00 . กิจกรรมการเสวนาและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่ คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชรประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุงคุณปฏิวัติ อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรงคุณวิรัตน์ เกื้อกูล จากเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม โดยมี .ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดาและ ผศ.สมคิด ชัยเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 . กิจกรรมการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ โดยใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณสูตรอาหารโค ได้รับเกียรติจาก.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นวิทยากร             0501E1DE-D3A0-4032-81D3-F3C8878F9003           นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีในส่วนของนิทรรศการจากบริษัทที่สนับสนุนการจัดงานฯ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน ให้ความร่วมมือจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้และสาระดี กลับบ้านกันอีกด้วย  และในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 . เป็นการฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ข้นและ TMR ในโคเล็ก โครุ่น โดยการใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ วิทยากร โดย .ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 . เป็นต้นไป กิจกรรมเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์ม และชมการสาธิตการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว (ผสมด้วยมือ/เครื่อง TMR) ฟาร์มโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มนที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน

39615EDB-E40B-4702-8404-02DF1CE36163

255DD4AF-4917-4EE4-BF06-2544445C3A87

0646092A-254A-41E1-B188-09FC1255D9A4

7615BFD4-3AA0-4734-8FBF-67BB9C4B2949

2D1719BF-F270-4422-BA12-D8BABA72EBD0

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65144

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us