|

มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่

2C5787B4-1878-494E-989C-F83CF3EF5B97สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ มุ่งปั้นบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่ต้องการของตลาดงาน

                เมื่อเร็วๆ นี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์รัฐปราชญ์ รัตนะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ราเจล วิทยวีรศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการและเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง เพื่อให้คณาจารย์นำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

                ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ขอให้อาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ของมรภ.สงขลา ที่เพิ่งเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และกลับจากลาศึกษาต่อได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3392FB18-F9D2-47CA-8D7E-157249260984

C7338DB3-4EEF-4C58-9F5F-FE1E9557F9F9

2CAE3592-F3D5-4467-A26B-60C2F8B1EB8C

547DD0E6-0451-43CE-BF1C-806064C9F74F

7CF344F8-811C-4C7D-9DEE-989676FDD875

DBADB085-336C-48F9-BB64-1AF07019FE81

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65229

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us