|

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

633B8F2A-758F-400F-84BB-D82BA430F1C6สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

               อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย สร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564      

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในเขตสุขภาพที่ 12 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบจำนวนผู้บาดเจ็บ ในพ.. 2563 ลดลงจาก .. 2562 ร้อยละ57.42 โดยจำนวนผู้บาดเจ็บ ในปีพ.. 2562 จำนวน 1,719 ราย และในปีพ.. 2563 จำนวน 732 ราย จังหวัดที่พบผู้บาดเจ็บทางถนน ได้แก่ สงขลา จำนวน 309 ราย, ตรัง107 ราย, นราธิวาส 89 ราย, ปัตตานี 79 ราย, พัทลุง 71 ราย, ยะลา 46 ราย และสตูล 31 ราย  และมีผู้เสียชีวิต ใน 2 จังหวัด คือ สงขลา 6 ราย และปัตตานี 2 ราย ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุ 20-24 ปี และ 25-29 ปี ซึ่งพบผู้บาดเจ็บมากที่สุด ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2563 โดยช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 17.00 -18.00 . และพบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการ บาดเจ็บบนท้องถนน มีสาเหตุหลักมาจากดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มนิรภัย

             สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิดเน้นย้ำ พี่น้องประชาชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ด้วยการขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ และสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง            84589DDB-A79B-4AF2-A86E-51A2C8F5DA81              นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน โควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100 % ล้างมือบ่อย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าออกสถานที่  และสแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ และหมอชนะ ทุกครั้ง เพื่อการสอบสวนและติดตามหากจำเป็น ตาม มาตรา 29 ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 . และ 17.00-24.00 . เท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

              ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค หมายเลข 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65243

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us