|

ม.สงขลานครินทร์ ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก

66C961B3-FB73-44CB-965C-DE2A12E84558นักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบระย้าแก้วบาลาพืชชนิดใหม่ของโลก (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)” สกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ที่จังหวัดนราธิวาส

             นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จรัลลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกระย้าแก้วบาลา(Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)” จากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพืชอยู่ในสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7)             5276A3AE-D858-4975-A89F-321BBCC6562B            นายจิรัฐิ สัตถาพร กล่าวว่า ระย้าแก้วบาลา มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้าม มีลักษณะรูปรี เรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน

              โดยพืชชนิดใหม่ของโลกนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี .. 2553 จากจังหวัดนราธิวาส และตัวอย่างพรรณไม้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) โดยยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด

             ทั้งนี้ หลังจากมีการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียดพร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ เป็นผลจากการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาเอกของ นายจิรัฐิ สัตถาพร

0A0DF978-40E7-4A07-BD53-A98188785F5B

8B4E98C3-0DCA-4782-BEF1-8A8C62215809

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65328

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us