|

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ พร้อมสหกรณ์จังหวัดยะลา และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพเกษตร

0445E976-418B-46B8-99D6-589169E9D350            เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๔ นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ , พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ อ่อนประชู สหกรณ์จังหวัดยะลา และนายนิเปาซี เจะแว ผอ. กบส. และนส.ยู ไร ดา เซ็ง ยี ผอ. กสส. (.กรงปินัง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการนำลูกหลานกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลและลงเข้าพื้นที่แปลงใหญ่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

F069A37D-23CC-48D9-A073-CF1124EC00D9

E6D418B7-78DC-4402-9E8D-9DEA6DE78679

9C24C027-F104-4CE7-BE3F-BF8D1CA246B2

BF028FAA-DBC8-44FD-85C3-5F8326935E9D

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65729

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us