|

คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาชุดแรกกว่า 30 รูป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

5B30FF13-7AC5-4CC2-8E2F-6BAAB813E355            คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 30 รูป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19  ในวันนี้ (14 .. 64) ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเพื่อสร้างภูมิคุ้มในการลดความรุนแรงของการป่วย และการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19            484B6B36-7687-4242-A4DE-E22D375E9493             พระครูวาทีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ    เกาะยอ หนึ่งในพระสงฆ์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ กล่าวว่า คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา ได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข โดยในวันนี้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนล้วนแล้วแต่เป็นพระสงฆ์ระดับสังฆาธิการ คือ เป็นพระสงฆ์ผู้มีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปจนถึงเจ้าคณะภาค จึงอยากให้ประชาชนทั่วไป ที่ยังมีความกังวลในเรื่องการฉีดวัคซีนขอให้เชื่อมั่นในการสาธารณสุข อย่าไปหลงเชื่อ Fake News ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกปัจจุบัน ขอให้มั่นใจว่าการฉีดวัคซีน จะเป็นเกราะคุ้มกันที่ดี สามารถลดอาการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตได้ ซึ่งในวันนี้ (14 .. 64) ได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลา     9C327B48-137E-4E0B-A8DC-EB3C5623C876              สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนนั้น ทางคณะสงฆ์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว มีการนั่งพักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที โดยการฉีดวัคซีนเข็มแรกในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนัดให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จึงขอเชิญชวนประชาชนให้มั่นใจในมาตรฐานทางการแพทย์ ร่วมกันลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรค จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal

สุธิดา พฤกษ์อุดม // สวท.สงขลา รายงาน 14 .. 64

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65743

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us