|

สคร.12 สงขลา แนะ ปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)

0EBC1A39-DDFF-464B-83CC-4FD4CDD1ECBF

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน ขอความมือปฏิบัติตัวป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) นั่นคือ การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 แม้ว่ายังไม่พบว่ามีความเสี่ยง               3B8E337A-431A-4297-8AAB-1E1420FCBA11               นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการปรับมาตรการป้องกันโควิด 19 ความสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ต้องร่วมมือกันเป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น ขอให้เราทุกคนคิดเสมอว่า เราอาจจะติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่รู้ตัว และไม่มีอาการ รวมทั้งคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา แม้จะเป็นบุคคลที่สนิทก็ตาม อาจเป็นผู้ติดเชื้อแฝงกันทั้งหมด และอาจแพร่เชื้อมาให้เราได้ เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถ เพื่อไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด 19 หรือ  แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

              ทั้งนี้ การที่จะลดยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวมไปถึงลดการเสียชีวิตได้นั้น ต้องมาจากความร่วมมือของเราทุกคน ซึ่งในช่วงเวลานี้ ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ จะฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง ทุกคนต้องยกระดับการป้องกันตัวเองตามหลักป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)

              สคร.12 สงขลา แนะ 10 แนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล(Universal Prevention for COVID-19) ได้แก่ 1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2.เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่ 3.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในบ้านและนอกบ้าน ที่มีคนมากกว่า 2 คน  4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังการใช้ห้องน้ำ รวมไปถึงการไอจาม หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

               5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 6.กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุมากกว่า 60 ปีและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็นเท่านั้น 7.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ 8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น9.เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ หรือหากรับประทานร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 10.หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยง เช่น สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษา  ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422  

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=67827

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us