|

“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10

51EAF81E-9839-47AA-810A-44A9E3F31A6Dคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ทำกิจกรรมปักดำ แปลงนาสาธิต สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่ 4) พร้อมเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น เปิดให้นักศึกษาใช้เรียนรู้ในการเรียนการสอน

            เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (วันรักต้นไม้แห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เหล่าคณาจารย์ของทางคณะฯ นำทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงค์ อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่ 4) กิจกรรมปักดำ ทำแปลงนาสาธิต สถานีปฏิบัติการพืชไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากเกษตรกรตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา มาโดยตลอด

B44CE285-1076-4B45-B646-3C9D866E8367            ทั้งนี้ ผศ.ดร.ภัทรพร ยังได้สาธิตวิธีการลงปักกล้าข้าว ดำนา และให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่แตกต่างกัน โดยสามารถสังเกตง่าย ได้จากสีของโคนต้นกล้า หรือลักษณะของการออกรวงและเมล็ดที่มีลักษณะต่างกันนั่นเอง ซึ่งกิจกรรมปักดำนาที่จัดขึ้นนี้สอดคล้องกับพันธกิจของ มรภ.สงขลา และทางคณะฯ ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การขยายพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ พันธุ์ช่อขิง พันธุ์ขาว และพันธุ์เล็บนก และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดแปลงดำนาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

24F78025-D27F-47B0-9504-50EE180CBC1C

AAB341C4-1159-40B8-AD6B-5B6ABD148541

6396086C-E020-49BF-9E7B-CAC10605458E

4F56512D-2976-4A93-9911-690FA4758BE0

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=68431

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us