|

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด

EC4FE1DD-5DA6-4A3E-AFDF-017120DEE844หลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จับมือวิสาหกิจชุมชน ร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Singora Gateway” เชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

             อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า หลักสูตรการออกแบบ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน Eco Tourism Songkhla Thailand นำโดย นางสาวปาริชาด สอนสุภาพร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่องโยงเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค “Singora Gateway” เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด ภายใต้การการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในโครงการ Change X2 by CEA ซึ่งเมืองเก่าสงขลาถือเป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลที่ความสำคัญและเจริญรุ่งเรืองยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อในเอกสารและแผนที่เดินเรือโบราณในนามเมือง “Singora”            28B554C6-FEE1-4248-9B9F-03B4BA0E7635              อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า เมืองเก่าสงขลาประกอบด้วย 2 พื้นที่สำคัญ คือเมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาและเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยทะเลสาบสงขลา Lagoon หนึ่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญนี้เอง ที่ทำให้เมืองเก่าสงขลามีมนต์เสน่ห์แห่งเรื่องราวประวัติศาสตร์และเป็นพื้นที่หลอมรวมวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ ผสมผสานจนเป็นพหุวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนประกอบกับภูมิทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสงขลา ก่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตชาวประมงเลสาบที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาช้านาน            7792AC7A-68F0-48C0-93A2-108AD75B2C4D            ทั้งนี้ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Singora Gateway ประกอบด้วยเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ที่เป็นเหมือนประตูพานักท่องเที่ยวย้อนอดีตไปค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงามของผู้คนในเมืองเก่าสงขลา ที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่ของเมือง ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 เส้นทาง ทั้งเส้นทาง “The Heart of Singora” ที่จะพาไปรู้จักภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมที่งดงาม ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวใจของเมืองเก่าสงขลา เส้นทาง “The City of Lagoon” ที่จะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตและความผูกพันกับสายน้ำของผู้คนในทะเลสาบสงขลา Lagoon หนึ่งเดียวในประเทศไทย และเส้นทาง “The Singora in Harmony” ที่จะพาไปสัมผัสเรื่องราวความงดงามของการหลอมรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้     4BB326AC-08EE-43EC-8683-A4FC7090BB93              คาดหวังว่าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Singora gateway ที่ออกแบบขึ้นนี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองเก่าสงขลาในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การส่งเสริมให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกต่อไป อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าว

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จองทริปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และติดตามโปรโมชั่นพิเศษต่าง ได้ทางหน้า PageFacebook  : Singora Gateway

D28542D6-BC8A-434D-8CE7-E6A227BFFD3B

5BC93EB0-F48E-46E6-8F43-8BD9D0D0837F

A725A9B4-52AF-4700-AFF2-1281F49DC4F2

5E163650-5732-479A-915D-DCC030258C17

8B280848-3DB2-4C9A-A0E7-DE70CD819A74

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=68442

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us