|

ศอ.บต. ประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สิรินธร ในพื้นที่ จชต. เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่

1868438D-2569-4851-A0D4-F20BC0949D1B

             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุมย่อย ชั้น 2 อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ  รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนร่วมประชุมหารือการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อหารือการจัดตั้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สิรินธร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย        0AD8BA28-3302-40BF-BB42-809DD4E68158

          โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สบภ. ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ ZOOM                38F019F2-9D30-4985-B416-23014EA1A19E           ในการนี้ นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม  กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศอ.บต. ตลอดจน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีวาระสำคัญในการหารือความเป็นไปได้เพื่อจะให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อหาข้อสรุปที่สำคัญก่อนที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ในห้วงเดือนมกราคม 2565 ที่จะมาถึงนี้

           ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา และ ศอ.บต. พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่น

FBBF1614-684D-4BAA-8B91-BE1358A8F0F4

D12C467C-55C0-4ED2-BF37-D70B1CCE6AD9

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=69073

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us