|

ซีแพค จัดเสวนา “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” อัพเดตเทรนด์และนวัตกรรมการก่อสร้างยุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทย ประเดิมที่แรกภาคใต้ จ.สงขลา

9D15E1D8-CEC4-4047-859E-6B0454BBA1CCซีแพค จัดเสวนา “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow”อัพเดตเทรนด์และนวัตกรรมการก่อสร้างยุคใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทย ประเดิมที่แรกภาคใต้ .สงขลา

           วันนี้ 17 มีนาคม 2565 ที่ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรีศรีภู .หาดใหญ่จ.สงขลาซีแพค กรีน โซลูชัน ผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม   จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมก่อสร้าง (Digital & Construction Technology)ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการก่อสร้างแบบ “Turn Waste to Value” นับเป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมการพัฒนางานก่อสร้างยุคใหม่ ตอกย้ำแนวคิดล้ำ เปลี่ยน โลกจาก CPAC Green Solution พร้อมบุกทั่วทุกภูมิภาค โดยประเดิมที่แรกภาคใต้ .สงขลา           D1AF1F55-8A74-4DD6-AD0C-E3C2B65DB557             นางสาวมนต์ธิชา คำเมือง CSC-Director .สงขลา บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ว่า ซีแพค กรีน โซลูชัน นับว่าอยู่ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างมายาวนาน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยหยุดนิ่งที่จะศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ“Turn Waste to Value” คือการเปลี่ยน Waste หรือความสูญเสียให้เป็น Value หรือการสร้างผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจรด้วยCPAC Green Solution โดยมีการนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักESG 4 Plus ของ SCG มาใช้ในการดำเนินงานคือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำย้ำร่วมมือ – Plus เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้เพื่อแชร์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ ตั้งแต่เจ้าของงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่าง ผู้ให้บริการด้านการก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตวัสดุ และผู้จำหน่ายวัสดุทั้งในระดับประเทศรวมถึงในระดับท้องถิ่น           2C70C637-7323-40FA-9D66-46F1BE19C668             สำหรับ ซีแพค กรีน โซลูชัน มีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าครบ จบที่เดียว ตั้งแต่เริ่มกระบวนการก่อสร้าง(Pre Construction) ระหว่างการก่อสร้าง(Construction) รวมไปถึงหลังการก่อสร้าง (After Construction) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามโซลูชัน ดังนี้

            1.กลุ่มโซลูชันสำหรับงานสำรวจ และงานออกแบบ รวมไปถึงการควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่  1) CPAC Drone Solution โซลูชันสำหรับการสำรวจพื้นที่ โดยใช้โดรนบินสำรวจ และนำข้อมูลมาออกแบบจัดทำผังโครงการ ลดระยะเวลาในการสำรวจและลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 2) CPAC BIMใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้เห็นภาพงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน

            2.กลุ่มโซลูชันสำหรับงานก่อสร้าง ได้แก่  1) CPAC 3D Printing Solutionโซลูชันการก่อสร้างรูปแบบใหม่โดยเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์เป็นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง โดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลย (on-site) และแบบผลิตจากโรงงาน (off-site) ช่วยลดการเกิดของเสียจากกระบวนการก่อสร้างลงอย่างน้อย 70% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่  2) CPAC Housing and Building Solution ก่อสร้างที่พักอาศัยที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบาย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง ลดการใช้แรงงาน และ ลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างที่หน้างานได้มากกว่า เมื่อเทียบกับระบบหล่อในที่ ประกอบด้วย ระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) เป็นการผลิตผนังสำเร็จรูปจากโรงงาน แล้วนำมาประกอบหรือติดตั้งที่หน้างาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไซต์งานก่อสร้าง และ ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป PPVC (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction) เป็นวิธีการก่อสร้างรูปแบบหนึ่ง ที่เตรียมชิ้นงานเป็นหน่วย เป็นโมดูล หรือลักษณะเป็นตู้ ที่มีระบบทุกอย่างประกอบเข้าไว้ด้วยกันแล้ว โดยทุกอย่างจะถูกผลิตตามมาตรฐานเฉพาะ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน ผลิตแต่ละโมดูลออกมาจากโรงงาน แล้วนำมาประกอบหรือติดตั้งที่หน้างานเป็นการลดการใช้แรงงานให้น้อยลง ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลดเศษวัสดุเหลือทิ้ง เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย           88C0C07F-0D73-4922-92FC-F8259015E18C            ด้าน .ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เผยว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพื่อพัฒนา ให้กระบวนการการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ในงานให้ได้มากที่สุด และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนำเอาเข้ามาใช้ ได้แก่ BIM หรือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบครบวงจรที่มีความแม่นยำ ตั้งแต่การออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประเมินราคา การวางแผนระบบต่างๆ ของอาคาร ฯลฯ

          ด้วยเทคโนโลยีของ BIM สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การออกแบบก่อสร้างอาคารเราจะใช้พิมพ์เขียว (Blueprint) ในการสร้างแบบจำลอง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เพราะในการก่อสร้างแต่ละครั้งย่อมจะต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้แม่แบบพิมพ์เขียวมีหลากหลาย โดยเฉพาะหากมีการแก้ไขแบบแล้วผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายไม่ทราบก็ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ล่าช้า เป็นต้น โดย BIM จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนตรงนี้ ซึ่งหลักการทำงานของ BIM คือทุกคนที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของโครงการก่อสร้างจะทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แพลตฟอร์มที่ว่านี้จะเป็นระบบ 3 มิติ ดังนั้นจะทำให้เห็นภาพได้ง่ายและเข้าใจในสิ่งเดียวกัน ระบบสามารถตรวจสอบความขัดแย้งต่างๆ และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่การก่อสร้างจะเริ่มต้น ทำให้ลดการสูญเสีย อีกทั้งเจ้าของโครงการก็สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ทุกเวลาและแจ้งแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงที”                B4D5940C-A29F-4C52-AF68-1E4241AE0B8A            ปัจจุบัน ซีแพคและอีกหลายๆ บริษัทก็ได้มีการนำ BIM เข้ามาใช้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการปุณณกัณต์วัลเลย์ บ้านแฝด 2 ชั้น 12 ยูนิต (เฟส 2) โครงการก่อสร้าง โรงงานไฮแคร์ขนาด 12 x 60 เมตร หาดใหญ่จังหวัด สงขลา และโครงการประปานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นต้น สำหรับแนวโน้มในอนาคตมองว่า BIM จะต้องเข้ามาปฏิวัติวงการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวงการก่อสร้างจะต้องปรับตัวเข้าสู่ทิศทางการทำงานของ BIM เพื่อให้เราสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ต่อไปได้.ดร.อมรกล่าวปิดท้าย

           พบกับงาน “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ภาคใต้ ครั้งต่อไปได้ที่ .กระบี่ วันพุธที่  30 มีนาคม 2565, .นครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565, .สุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 และ .ภูเก็ต วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Solution Center (CSC) สงขลา ได้ที่เบอร์ 089-873-1817, 081-897-8838 และ 061-389-0513

2EEA0AFF-FB3C-4303-9F9D-A852C0E94824

69E2D9CE-9527-462E-834C-7A96F410A8C7

313CB06F-1773-4A4D-B1B8-3F0E9705BB75

E2415DE7-F509-42F3-AB84-08D97C3AF32D

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=70786

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us