|

มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ

D89ADB77-81E6-42D5-BED8-E8C33445D068สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย เทียบเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้บริการคำปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หวังช่วยสร้างความมั่นใจอาจารย์เจ้าหน้าที่ เดินหน้าทำผลงานวิจัยคุณภาพ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรและอาจารย์ มรภ.สงขลา ให้มีคุณภาพ และมีความมีมั่นใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้บริการคำปรึกษา จำนวน2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิมจากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา ให้ความสนใจยื่นงานวิจัยเพื่อขอใช้บริการคำปรึกษาจากคลินิกวิจัย จำนวน 8 เรื่อง           F7B48E54-F7B9-493E-A263-5E78DD1FBF9C             ทั้งนี้ กิจกรรมในวันดังกล่าว อาจารย์ที่เข้าร่วมได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมบทความต้นฉบับ ตลอดจนการค้นหาและเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อลงตีพิมพ์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ส่งผลให้อาจารย์ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบทความวิจัย ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้แก่ตัวผู้วิจัย ในการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีคุณภาพ สำหรับนำไปลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป

833DF1B5-88E1-4D3C-A412-037F9A93A78E

7D83FFC1-3115-4CCE-AEA3-63D0C4E8E1AB

D65118BE-A109-4F45-ADC0-C7EC9AD6E894

8900CC13-393A-4F0A-AF36-8F9927C04878

686B3805-3616-4A40-AA4A-463EFE1E10AFE9C4B91E-B522-4310-BC5B-0E8871641575

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=71810

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us