|

ทม.เขารูปช้าง เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินฯ

1_resize

เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินฯ  เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงที

วันนี้ (4 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2559 พร้อมมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้ชุดปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมกำลังพล รวมทั้งปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพกู้ภัย เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา, อบจ.สงขลา, ทัพเรือภาคที่ 2, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา, เทศบาลตำบลพะวง, เทศบาลนครสงขลา ฯลฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

3_resize

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตร้อน โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนมกราคม มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝน พร้อมทั้งอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัว และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ตั้งแต่ยามปกติ โดยจัดเป็นศูนย์วางแผน สั่งการ วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การรับแจ้งเหตุเดือดร้อนเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วน, การสนับสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาด, การแจกกระสอบทราย รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกด้วย

8_resize

10_resize

11_resize

12_resize

13_resize

15_resize

18_resize

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=10057

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us