เกี่ยวกับเรา

ประวัติหนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์ ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2545 โดยออกฉบับปฐมฤกษ์ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 16-31 ธันวาคม 2544 ออกสตาร์ทเป็นรายปักษ์(ราย 15 วัน)จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2545 ปรับเป็นราย 10 วัน ขยับมาเป็นราย 7 วัน และ 5 วัน ตามลำดับ ก่อนมาลงตัวที่ราย 7 วันและล่าสุด ตั้งแต่ฉบับที่ 700 วันที่ 1 มกราคม 2559 ปรับเป็นราย 10 วัน จนถึงปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์ ก่อตั้งโดยนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และนายสมโภชน์ บุญรัตน์โดยมีนายก่อเกียรติ เขียวแป้นอดีตนักข่าวจากนสพ.ผู้จัดการมารับเป็นบรรณาธิการข่าวในช่วงแรก และมีนายวิชาญ ช่วยชูใจอดีตนักข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและไอทีวีมารับช่วงต่อจากนั้น นายวิชยันต์ บุญโชติ นักข่าวมือดีจากบางกอกโพสต์และประชาชาติธุรกิจ จนมาถึงนายสิทธินนท์ แก้วมรกต นักข่าวลูกหม้อของสมิหลาไทมส์รับเป็นบรรณาธิการข่าวคนปัจจุบัน ผู้ซึ่งได้รับรางวัลบทบรรณาธิการข่าวยอดเยี่ยมปี 2553 จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รางวัลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ราย 7 วัน รางวัลชมเชย ปี 2551 จากสภาการ นสพ.แห่งชาติ

รางวัลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ราย 7 วัน รางวัลชมเชย ปี 2552 จากสภาการ นสพ.แห่งชาติ

รางวัลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ราย 7 วัน ปี 2553 จากสภาการ นสพ.แห่งชาติ

บทบรรณาธิการดีเด่น ปี 2553 เรื่อง เพื่อประเทศไทยลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลง

รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทนสพ. ปี2551

เรื่อง “สลัม สคูล” ปัญหาใหญ่ที่ถูกเมิน จาก Unicef และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2552 จากหอหารค้าจังหวัดสงขลา

สโลแกน ” รู้ลึกสงขลาอ่านสมิหลาไทมส์”

ศูนย์ประสานงานข่าว น.ส.นรารัตน์ ศรีเปารยะ 082-4179309

ศูนย์ประสานงานข่าว จ.กระบี่ น.ส.สรัญญา บุญโสม 085-5933459

E-mail : samilatimes@yahoo.com

https://th-th.facebook.com/samilatimesfan/

 

41 ถนน คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 tel.074-356804 fax.074-356805

พบกับหนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์ ตามแผงหนังสือ จากเอเย่นต์

ร้านแม็กกาซีน ในเครือสุชาติทรัพย์ภัณฑ์ ร้านแพร่วิทยา ร้านมนูสาร์น  ร้านฟิวเจอร์ อ.หาดใหญ่ ร้านนิวบุญส่ง ร้านบรรณากร อ.เมือง จังหวัดสงขลา

ร้านเส้งโห เทสโก พัทลุง ร้านเส้งโห ทุ่งสง ร้านเส้งโห จ.ภูเก็ต ร้านบุญเจริญ จ.กระบี่ ร้านต้นไม้ จ.สตูล ร้านบูรณวิทยา จ.พัทลุง ร้านมิตรสาร์น จ.ตรัง ร้านกรุงทอง และร้านปานทิพย์ จ.ปัตตานี

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us