|

สงขลาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

15369992_1117592801671747_3087184003660820795_o

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ.2559 สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานกรรมการ ป.ป.จ. สงขลา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด พร้อมรับฟังถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในซื่อสัตย์ความสุจริต ภายใต้ปณิธาน“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงาน อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก องค์การบริหารส่วนตำบลปริก และ อปท.ดีเด่นการป้องกันการทุจริตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการนำเสนอวีดีทัศน์ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งการเสวนา “เรื่องเล่าของพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 และ อาจารย์นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

15391369_1117593215005039_2493598012427525076_o

15419737_1117593305005030_5310701909336672094_o

15419542_1117593088338385_6297659724632771357_o

15418513_1117595685004792_6524083163324933643_o

15403749_1117596215004739_2240076864524366835_o

15403610_1117592805005080_8651121199593377347_o

15392976_1117595441671483_1184756462857785028_o

15392869_1117596198338074_2069839626623549609_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=11207

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us