|

ม.หาดใหญ่จัดพิธีประทานปริญญา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ก.พ. นี้

120

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในปีการศึกษา 2558  มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 815 คน และประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ให้แก่ นายเอนก นาวิกมูล ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13249

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us