|

หาดใหญ่โพลสรุปพฤติกรรมวันวาเลนไทน์ เผย ปชช.นึกถึงแฟนมากที่สุด

ดร.ชัยรัตน์

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.13) เพศชาย (ร้อยละ 48.87) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 72.94) กลุ่มคนทำงานแล้ว (ร้อยละ 27.06) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 58.76) ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 28.35) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.13) รองลงมา มีแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 37.09) ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เมื่อสอบถามถึงวันวาเลนไทน์ ประชาชนนึกถึงคนรัก/แฟน มากที่สุด (ร้อยละ 25.81) รองลงมา นึกถึงกิ๊ก (ร้อยละ 25.56) และนึกถึงพ่อแม่ (ร้อยละ 23.06) โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ช่องทางการอวยพร/บอกรักแก่คนรักในวันวาเลนไทน์ด้วย Facebook, Line และ Twitter (ร้อยละ 47.07) รองลงมา บอกรักด้วยตนเองโดยไม่ผ่านสื่อ (ร้อยละ 19.59) และพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 12.21) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อถามถึงประเด็นสิ่งที่ต้องการให้คนรักมากที่สุด พบว่าประชาชนต้องการมอบ ดอกกุหลาบ มากที่สุด (ร้อยละ 24.37) รองลงมา เป็นการพาไปรับประทานอาหารและไปท่องเที่ยว (ร้อยละ 22.11) และมอบช็อคโกแลต (ร้อยละ 21.61) ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์ ประมาณ 301-500 บาท (ร้อยละ 30.65) รองลงมา มีค่าใช้จ่าย 501-700 บาท และ 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.14 และ 17.84 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ 56.78) มากกว่าวันมาฆบูชา (ร้อยละ 43.22)

เมื่อสอบถามถึงดาราที่เป็นคู่รักต้นแบบ  ประชาชนส่วนใหญ่ให้ “ป๊อบ-เป้ย เป็นคู่รักต้นแบบ มากที่สุด (ร้อยละ 23.75) รองลงมา คือ น๊อต-ชมพู่ อารยา (ร้อยละ 20.00 ) และปอ ทฤษฏี – โบว์ แวนด้า (ร้อยละ 17.75) ตามลำดับ ดาราฝ่ายชาย ที่ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 16.54) คือ “หมาก ปริญ” รองลงมา เป็น เจมส์ จิรายุ (ร้อยละ 13.44) และ เคน ภูภูมิ (ร้อยละ 12.66) ตามลำดับ ส่วนดาราฝ่ายหญิง เป็นบุคคลที่ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 19.07) คือ “ แพนเค้ก เขมนิจ” รองลงมา เป็น มาร์กี้ ราศรี (ร้อยละ 14.43) และพรีม รณิตา (ร้อยละ 13.92) ตามลำดับ ในส่วนนักกีฬาฝ่ายชาย ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 29.12) คือ “เจ  ชนาธิป สรงกระสินธ์” รองลงมา เป็น  ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง (ร้อยละ 24.74 ) และชาริล ชัปปุยส์ (ร้อยละ 15.98) ตามลำดับ และนักกีฬาฝ่ายหญิง คือ รัชนก อินทนนท์ (ร้อยละ 29.38) รองลงมา คือ วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ (ร้อยละ 23.20) และ อรอุมา สิทธิรักษ์ (ร้อยละ 14.69) ตามลำดับ

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลใจในวันวาเลนไทน์ พบว่า ประชาชนกังวลใจเกี่ยวกับอบายมุข/ยาเสพติด มากที่สุด (ร้อยละ 38.05) รองลงมา คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ร้อยละ 21.08) และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 16.45)

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13456

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us