|

ม.อ. เปิดโครงการคัดแยกขยะ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ Green University

IMG_8057

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิยาลัยสีเขียว 5 วิทยาเขต และมอบรถสามล้อบรรทุกพลังงานไฟฟ้าและถังแยกขยะ แก่ 5 วิทยาเขต พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็น Green University

วานี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 5 วิทยาเขต พร้อมจัดพิธีมอบรถสามล้อบรรทุกพลังงานไฟฟ้าและถังแยกขยะให้กับวิทยาเขตต่างๆ ทั้ง 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่, ปัตตานี, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และตรัง เพื่อดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น Green University โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบ และมีตัวแทนจาก 5 วิทยาเขตเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

IMG_8033

โดยโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นความริเริ่ม ให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุ โดยการร่วมมือกันแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ก่อนทิ้งสู่ธรรมชาติ อันเป็นความสำคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

IMG_2339

ทั้งนี้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การรณรงค์ให้ชาว ม.อ. ทั้งนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมทั้ง 5 วิทยาเขต ไม่น้อยกว่า 7,500 คน คัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย 30% และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 80% เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความน่าอยู่ เป็นที่ชื่นชอบของสังคมโดยรวม ภายในระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

IMG_8055

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันขยะกำลังเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศใช้นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

IMG_8052

“มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการคัดแยกขยะที่จุดเริ่มต้นจะเป็นทางออกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมประสิทธิภาพ การริเริ่มให้มีโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่มีพลังของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกๆ คนสามารถมีส่วนร่วมได้” รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าว

IMG_8050

IMG_8047

IMG_8045

IMG_8043

IMG_8039

IMG_8036

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13487

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us