|

สถานีตำรวจภูธรสงขลาร่วม ม.ทักษิณ ยกระดับการให้บริการ ปชช.

IMG_1893

​สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ยกระดับการให้บริการประชาชนในโครงการ “ความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา กับมหาวิทยาลัยทักษิณ”

IMG_1887
วานนี้ (15 ก.พ. 60) ที่หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา พลตำรวจตรี ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วย พันตำรวจโท โชคทวี จันทร์ทองอ่อน รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และพันตำรวจโท เกียรติพงษ์ ระดมสุข รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_1878

พันตำรวจเอก อลงกรณ์ สีมาวุธ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรสงขลา ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชน ตามนโยบายของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการปฏิรูปการทำงานของตำรวจ โดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลิกภาพตำรวจ เน้นปฏิบัติงานของตำรวจทุกสายงาน แต่ปรากฏว่าในส่วนการปฏิบัติงานบนสถานี มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอต่อการบริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ

IMG_1888

ดังนั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา จึงได้จัดอบรมโครงการความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา กับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจัดนักศึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานี เพื่อยกระดับการบริการประชาชนบนสถานีในการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน สำหรับการอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยเนื้อหาในการบรรยาย ประกอบด้วย แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งงานในสถานีตำรวจ การมีจิตอาสา และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ โดยวิทยากรผู้บรรยายจากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรม จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา วันละ 4 คน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง 16 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 3 เดือน

IMG_1863

IMG_1857

IMG_1868

IMG_1826
IMG_1901

ปิติภัทร วิทยาศิริกุล / ข่าว-ภาพ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13597

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us