|

มรภ.สงขลา-สถาบันศิลปะอินโด ลงนามสร้างองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์

DSC_1725

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับสถาบันศิลปะปาดังปันจัง อินโดนีเซีย ทำพิธีลงนามความร่วมมือสร้างองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ นาฏศิลป์ ดนตรี พร้อมขึ้นโชว์บนเวทีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2560

DSC_1721

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ก.พ.60) มรภ.สงขลา นำโดย รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดี ทำพิธีลงความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับสถาบันศิลปะปาดังปันจัง อินโดนีเซีย (Institut Seni Indonesia Padangpanjang) ซึ่งอธิการบดี Prof. Dr. Novesar Jamarun เดินทางมาลงนามความร่วมมือด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสภา มรภ.สงขลา โดยทั้งสองสถาบันการศึกษามีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ นาฏศิลป์ ดนตรี ให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและประเทศทั้งสอง นอกจากนั้น คณะนักแสดงจากสถาบันศิลปะอินโดนีเซียแห่งปาดังบันยัง ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และทำการแสดงบนเวทีในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ในวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา

DSC_1712

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ความเป็นมาโดยสังเขปเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันศิลปะอินโดนีเซียแห่งปาดังบันยัง เริ่มจากเมื่อระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.55 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้เดินทางไปเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่สถาบันศิลปะดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 17 ก.ย.55 มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ หลังจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จากนั้นในระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย.55 ทางมหาวิทยาลัยได้รับเชิญจากสถาบันศิลปะอินโดนีเซียฯ เข้าร่วมงาน Festival Seni Melayu ASIA TENGGARA (Sea MAF 2012) เพื่อแสดงนาฏศิลป์ อันเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ต่อมา มรภ.สงขลา โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญคณะผู้แทนจากสถาบันศิลปะอินโดนีเซียฯ นำโดย Vice Rector for Cooperation affairs เข้าร่วมพิธีและแสดงในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับการสานต่อตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ มรภ.สงขลา

DSC_1777

DSC_1823

การแสดงจากประเทศอินโด

DSC_1688

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13609

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us