|

โค้ก-หาดทิพย์ นำจิตรกรน้อย โชว์ฝีมือ วาดภาพสด “แม่ของแผ่นดิน” ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ สืบสานพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

IMG_8310

60 เยาวชน ทั่วภาคใต้ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “วาดภาพสด” ภายใต้หัวข้อสืบสานพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการประกวดภาพวาด “แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น โค้ก-หาดทิพย์ ติวเข้มเทคนิคศิลปะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญฯ พัฒนาฝีมือก้าวสำคัญของจิตรกรน้อยภาคใต้ กับการประกวด ผลงาน “วาดภาพสด” ให้สำเร็จภายใน เวลา 3 ชั่วโมง

IMG_8306

วันนี้ (17 ก.พ. 60) รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดวาดภาพ โครงการแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ “วาดภาพสด” ภายใต้หัวข้อ สืบสานพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “…พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ” และปิดค่ายอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการวาดภาพและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะซึ่งจัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลบ้านพรุ นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวพรณีย์ กันทรากร ผู้อำนวยกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง เยาวชน และ คณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_8297

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนใช้ศิลปะเป็นสื่อในการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านภาพวาด ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 179 ภาพ และได้ทำการคัดเลือกภาพระดับชั้นละ 30 ภาพ รวมทั้งสิ้น 60 ภาพ เมื่อ 26 กันยายน 59 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าค่ายฝึกทักษะความรู้ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และ “ประกวดภาพสด” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผ.ศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูน อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาถ่ายทอดการเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารที่พักนักกีฬาสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างคาว จ.สงขลา

IMG_8294

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคน ทุกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอชื่นชม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกในด้านศิลปะการวาดภาพ ผ่านโครงการ แม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักในงานศิลปะ รวมถึงได้รับทราบถึงพระราช กรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้านสิ่งแวดล้อม ป่าและน้ำ ผ่านทางงานศิลปะ

IMG_8287

นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการประกวดวาดภาพ “แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกภาพวาด จากเยาวชนพิจารณาจากภาพวาดทั้ง2 ระดับ รวม 60 ภาพ เพื่อเข้าค่ายอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการวาดภาพและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ เช่น เทคนิคการสร้างงานพื้นผิว สีโปสเตอร์ จาก ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ การใช้สีพาสเทล จาก ผ.ศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูน อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และการแปลกเปลี่ยนความคิดในงานศิลปะ จาก อาจารย์ อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ ทุกคนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดทั้ง 3 วัน และโอกาสที่สำคัญที่สุดที่โค้ก-หาดทิพย์ ได้มอบให้กับเยาวชน คือ การประกวด ผลงาน “วาดภาพสด” โชว์ความสามารถอิสระ ไหวพริบ การแก้ปัญหา และ การบริหารจัดการในทุกขั้นตอนการวาด ให้สำเร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมงขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและชนะการประกวดทุกๆ คน ขอแสดงความชื่นชมในความพยายามและความตั้งใจของน้องๆ และทีมสนับสนุนที่สำคัญ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คน แม้ว่าปีนี้ยังไม่ได้รางวัลก็ตาม ขอให้มีความพยายาม มีความมานะ ตั้งใจ และพัฒนาฝีมือ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จต่อไปครับ

IMG_8266

ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนกรรมตัดสิน กล่าวว่า การประกวดผลงานในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ประกวดวาดภาพสดมีน้อยมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดค่อนข้างสูง แต่ โครงการประกวดภาพ แม่ของแผ่นดิน ในรอบชิงชนะเลิศ โค้ก-หาดทิพย์ ได้มอบพัฒนาการที่สำคัญให้กับเยาวชนที่รักในงานศิลปะ โดยการประกวดวาดภาพสด ถือเป็นโอกาสที่สำคัญของเยาวชนทุกคน จะได้โชว์ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นตัวของตัวเอง รวมทั้งเป็นการได้พัฒนาฝีมือในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุดภายในเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเยาวชนต้องบริหารเวลาการจัดการในทุกขั้นตอน และ การใช้เทคนิค สี ตามความถนัดของตนเอง ขอบคุณครับ

IMG_8274

โดยผลการตัดสินการประกวดในครั้งนี้มี ดังนี้

รางวัลระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่ ด.ญ.รยาพร ทองฉวี จาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาท

ได้แก่ ด.ญ.ฟาติน หะสัน จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

ได้แก่ ด.ญ.อรณิชา เพ็ชราการ จาก โรงเรียน เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง

รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับทุกการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่

  1. ด.ญ.ลดาวัลย์ มนตรี จาก โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จ.ตรัง
  2. ด.ญ.ธมนวรรณ ออนสมกิจ จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต
  3. ด.ญ.สิริวัช รัตตมณี จาก โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
  4. ด.ญ.ยศวรรณ แก้งอุทัย จาก โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา
  5. ด.ญ.พัทธนันท์ เสรีกิจเจริญ จาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง

IMG_8186

รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ได้แก่ ด.ญ.วิกาวี รัตตมณี จาก โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาท

ได้แก่ ด.ญ.ฉันท์สินี ปฐมรัตน์ จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

ได้แก่ ด.ญ.ปพิชญา มกาวรรณ จาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง

รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับทุกการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่

  1. ด.ญ.ฐิตินันท์ เจือจันทร์ จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต
  2. ด.ญ.บุษรา สุดรอด จาก โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
  3. ด.ญ. พิชยา สุวรรณโชติ จาก โรงเรียน มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
  4. ด.ญ.ปทิตตา สุดชาชาติวุฒิ จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต
  5. ด.ญ.แสงดาว อนันตพงศ์ จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

IMG_8316 IMG_8285 IMG_8283 IMG_8282 IMG_8279 IMG_8278 IMG_8277 IMG_8276 IMG_8275 IMG_8265 IMG_8263 IMG_8261 IMG_8259 IMG_8257 IMG_8255 IMG_8252 IMG_8250 IMG_8249 IMG_8248 IMG_8245 IMG_8244 IMG_8242 IMG_8224 IMG_8222 IMG_8214 IMG_8211 IMG_8209 IMG_8208 IMG_8205 IMG_8192 IMG_8191 IMG_8190 IMG_8188 IMG_8187  IMG_8183 IMG_8180

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13629

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us