|

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดตามความก้าวหน้าการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงนำร่อง จ.สงขลา

PNEWS17021709100600401
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงนำร่อง เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รองรับไทยแลนด์ 4.0
วันนี้ (17 ก.พ.60) เวลา 08.30 น. ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงนำร่อง เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยมี นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน
PNEWS17021709100600406
นายสัณหพจน์ บางต่าย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวรายงานว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูงนำร่อง 12 แห่ง เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน และความมั่นใจแก่นักลงทุน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 12 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่, จ.สุพรรณบุรี, จ.สมุทรปราการ, จ.ภูเก็ต, จ.สงขลา, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.นครราชสีมา, จ.อุบลราชธานี, จ.ขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี
PNEWS17021709100600410
ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง ภาคใต้ชายแดน สาขางานเชื่อม/แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยได้ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถ กำลังแรงงานในพื้นที่ พร้อมก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ในสาขางานเชื่อมและผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้กับบริษัทในเครืออุตสาหกรรมปิโตรเลียม และยางพาราในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ ทำให้พนักงานได้รับการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการดำเนินงานได้ยึดแนวทางการสร้างเครือข่ายใช้พื้นที่วิถีประชารัฐ ขจัดคอรัปชั่น
PNEWS17021709100600413
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมในเรื่องของการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันระหว่างหน่วยภาครัฐกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเครือข่ายรองรับไทย แลนด์ 4.0 ตามที่ทาง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
PNEWS17021709100600415
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการรับฟังการบรรยาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทางไปยังอาคารสาขาช่างเชื่อม เพื่อร่วมชมการดำเนินงาน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย
PNEWS17021709100600424
PNEWS17021709100600417
ปิติภัทร วิทยาศิริกุล / ข่าว สวท.สงขลา 17 ก.พ.60
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13675

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us