|

‘นายกสายัณห์’ เน้นความสัมพันธ์นำการพัฒนาแดนสงวน

10168163_272094162959890_1940857432_n

“แดนสงวน หรือทุ่งสงวน ” เป็นพื้นที่ลุ้มกว้าง กว่า 3 พันไร่ ใน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยชาวบ้านสมัยก่อนใช้เป็นทุ่งสำหรับการเลี้ยงสัตว์  อยูในการปกครองของ ต.คลองแดน  ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2534  “แดนสงวน” ได้ถูกแยกและจัดตั้งขึ้นเป็น ตำบลแดนสงวน จนกระทั้ง วันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน ครอบคลุ่มพื้นที่ กว่า 28,000 ไร่ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน จำนวนประชากร ประมาณ 3,000 คน  ลักษณ์ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังบางส่วน ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 99 % ทำนาปลูกผัก ซึ่งถือได้ว่าแดนสงวนเป็นอู่ข้าวของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา และถิ่นกำเนิด ศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ดูชีวิตชาวนาตามวิถีแบบเดิม

นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์  นายกอบต.แดนสงวน นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่คลุกคลีอยู่ในสารระบบนักพัฒนาผ่านระบบการเมืองท้องถิ่น มานานกว่า 25 ปี จึงไม่แปลกที่ขณะนี้แดนสงวนจึงได้รับการพัฒนาด้วยการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

“ก่อนที่จะมาเป็นนายกฯ ผมคลุกคลีอยู่ในแวดวงการเมืองมาก่อน ช่วยขับเคลื่อนประสานงานงบประมาณต่างๆลงพื้นที่อยู่เสมอ ผมเลยมีต้นทุนความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ ตามกระทรวงต่างๆพอสมควร จนกระทั้งชาวบ้านได้ให้โอกาสผมเป็นนายกฯ ผมเลยใช้ความสัมพันธ์อันดีที่ผมมีคอยประสานขอความช่วยเหลือในด้านงบประมาณที่นำมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องแดนสงวน อย่างเช่น เรื่องถนน หนทาง และแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวก ในการนำผลผลิตออกมาขาย ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมเกือบหมดทั้งตำบล”

1920363_1393356194277250_5440519957933903831_n

“ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพ หลังจากเว้นว่างจากการทำนา ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และเครื่องแกงแม่เพียร อีกทั้งยังมีโครงการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ปลูกผักข้างบ้าน ไว้กินเอง ส่วนที่เหลือก็นำไปขายสามารถเสริมรายได้ขึ้นมาอีก”นายกสายัณห์ กล่าว และว่า

“ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการพัฒนาของท้องถิ่นขนานเล็กจะอยู่ที่การขาดแคลนงบประมาณที่ไม่สามารถมารองรับการพัฒนาได้ ซึ่งอบต.แดนสงวนเราก็ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณเช่นเดียวกัน ในขณะที่การพัฒนาและการแก้ปัญหาไม่สามารถรอได้ ผมจึงใช้ความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ตามหน่วยงานต่างๆประสานของบประมาณมาพัฒนาหลายสิบล้านบาท  ผมทำอย่างนี้มาตลอดแดนสงวนจึงได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมดีขึ้น แต่หากมัวรองบประมาณตามที่จัดสรรมา ปานนี้แดนสงวนก็คงจะล้าหลัง ยังเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยงของจังหวัดสงขลา” นายกสายัณห์ กล่าว

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14008

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us