|

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จับมือเทศบาลนครหาดใหญ่ จัด Big Cleanning Day ประจำเดือนมีนาคม 2560

IMG_5382

เป็นประจำทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน แผนกรักษาความสะอาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

IMG_5383
เช้าวันที่ 8 มีนาคม 2560 แผนกรักษาความสะอาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ยกทีมลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ และบริเวณชุมชนโดยรอบสถานีขนส่งฯ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ทัศนียภาพบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง สะอาดเรียบร้อย มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังหาดใหญ่ ทั้งยังแสดงถึงพันธกิจของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทีจะร่วมกันดูแลชุมชน พื้นที่สาธารณะรอบข้าง ให้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน

IMG_5384IMG_5385IMG_5386IMG_5387IMG_5388IMG_5389

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14371

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us