|

ม.ทักษิณสงขลาเชิญร่วมงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 “สิทธิมนุษยชน/บนความเคลื่อนไหว” 27-31 มี.ค. นี้

PT.?????3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอเนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และมูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 สิทธิมนุษยชน / บนความเคลื่อนไหว (Human Rights on the Move) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 31 มี.ค. 60 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้เข้าสนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 09 1845 8609, 0 7431 7605 หรือ www.huso.tsu.ac.th, www.facebook.com/huso.tsu

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14656

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us