|

พัฒนาชุมชนสงขลาเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพัฒนากร ขานรับนโยบายรัฐบาล

IMG_5747

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการพัฒนาชุมชนสงขลาใสสะอาด ประจำปี 2560 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพพัฒนากรขานรับนโยบายรัฐบาล

IMG_5748

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนสงขลาใสสะอาด ประจำปี 2560 โดยมีนายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมจำนวน 20 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง

IMG_5745

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายกรมพัฒนาชุมชน ที่กำหนดวาระสำคัญไว้ 3 วาระ คือ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักประชารัฐ และการพัฒนาสินค้า OTOP โดยสามารถกำหนดรูปแบบนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี 2560 ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของพัฒนากรให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และรัฐบาล พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และมีความต่อเนื่อง

IMG_5749

สำหรับโครงการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้า เป็นการอบรม “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์” โดยนางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ หัวหน้างานข่าว/บรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และการจัดทำ VDR เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยนายฤทธิรงค์ รอดหมิ่น บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เว็บไซต์กิมหยง) ส่วนในช่วงบ่าย จัดให้มีการอบรมเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) กรมพัฒนาชุมชน และการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร โดยนางยินดี รักขพันธ์ พัฒนาการอำเภอสทิงพระ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

IMG_5755IMG_5754IMG_5753IMG_5752IMG_5751IMG_5750IMG_5746

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14761

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us