|

“Southern Logistics & Truck Show 2017” ยกระดับมาตรฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0

IMG_5817

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ จัดงาน “Southern Logistics & Truck Show 2017” ครั้งที่ 5 ยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ขานรับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

IMG_5809

วานนี้ (18 มี.ค. 60) ที่ โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นประธานเปิดงาน “Southern Logistics & Truck Show 2017” ครั้งที่ 5 โดยมี นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ พร้อมด้วยนายณัฐพล พิพิธประพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสและรองผู้อำนวยการสายงานกลุ่มขายบริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด, ผู้ประกอบการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

IMG_5813

พลตำรวจตรี สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า เรื่องของโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศชาติในปัจจุบันและยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยเป็นที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆในอาเซียนตลอดจนประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญ อย่างไรก็ตาม เรื่องของโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่บุคคลในชาติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ได้ ดังนั้นการที่สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้มีการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการขนส่งที่ทันสมัย การให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ตลอดจนการได้มาพบประแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบธุรกิจด้านขนส่งร่วมกัน

IMG_5810

ด้าน นายพีระยศ เวชชาภินันท์ อุปนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ ในนามประธานการจัดงาน กล่าวว่า “Southern Logistics & Truck Show 2017” จะเป็นศักราชใหม่ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งของภาคใต้ และผู้ที่สนใจในการได้รับความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

IMG_5767

ซึ่งทางสมาคมจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง และการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปว่ากิจกรรมโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการได้ เป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ระดับภาค และระดับประเทศทางด้านโลจิสติกส์และขนส่ง

IMG_5771

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนวัตกรรมด้านยานยนต์โลจิสติกส์และขนส่งรวมถึงเทคโนโลยีนำสมัยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้ด้านการเชื่อมโยงการขนส่งจากภาคใต้สู่อาเซียน การปรับตัวด้านโลจิสติกส์สู่ไทยแลนด์ 4.0 จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของประเทศการแข่งขันทักษะยานยนต์ และการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ฟรีจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้อีกด้วย

IMG_5775

IMG_5778

IMG_5769

IMG_5801

IMG_5792

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14786

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us