|

ผู้ว่าฯ สงขลารับทราบปัญหาหมู่บ้านยากจน อ.ระโนด ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเดินหน้าสงขลา

9

ผู้ว่าฯ สงขลา รับทราบปัญหาหมู่บ้านที่ลำบากยากจนที่สุดในอำเภอระโนด เพื่อรับฟังปัญหา หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการเดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย

8

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอระโนด และปลัดอำเภอระโนด ร่วมประชุมกับชาวบ้าน ที่บ้านบางหรอด หมู่ที่ 4 ต.คลองแดน อ.ระโนด ซึ่งทางอำเภอระโนดพิจารณาแล้วว่าเป็นหมู่บ้านที่ลำบากยากจนที่สุด โดยเปิดรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไข และจัดทำโครงการเพื่อนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562 ซึ่งปัญหาที่รับฟังมาเบื้องต้นคือปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งชาวบ้านบางหรอดส่วนใหญ่ทำนาข้าว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังวัดสงขลาได้มอบหมายให้อำเภอประสานกับชลประทาน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการต่อไป

5

จากนั้นเดินทางไปยังหมู่ที่ 3 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยกับนายอำเภอระโนด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอปท.ในพื้นที่ ถึงสภาพปัญหาทั่วไป การชดเชยและเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยการฟื้นฟูด้านการเกษตรหลังน้ำลด สภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของอำเภอระโนดโดยภาพรวม รวมทั้งชี้แจงโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดพิเศษ และการได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งเป็นผลจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และจากนั้นร่วมกับส่วนราชการและชาวบ้านในพื้นที่ เปิดการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 ต.ตะเครียะ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดสงขลา และ เดินทาง ไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านของนายอรุณ แซ่อิ้ว บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 5 ต.คลองแดน อ.ระโนด ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย ได้รับเงินช่วยเหลือจากงบทดรองราชการ 33,000 บาท เงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 22,000 บาท ซึ่งเจ้าของบ้านยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างเอง

3

14

13

11

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15172

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us