|

สงขลา เดินหน้าผลักดัน “กล้วย” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของ อ.ระโนด

1

จังหวัดสงขลา เดินหน้าผลักดันเรื่องกล้วย พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของอำเภอระโนด ทั้งกล้วยหินเพื่อผลิตเป็นแป้ง กล้วยหอมทองส่งออกประเทศญี่ปุ่น และจะนำร่องปลูกกล้วยหอมเขียว คาร์เวนดิส เพื่อส่งออก

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอระโนด  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกกล้วยหินและพืชระยะสั้นในเชิงธุรกิจ โดยการปรับรูปแปลงนา ขุดคู – ยกร่องในพื้นที่ 54 ไร่ งบประมาณ 506,300 บาท ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.แดนสงวน อ.ระโนด แปลงของนางอรอุมา เรืองสวัสดิ์ รองประธานกลุ่มกล้วยหิน เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสงขลา  จากนั้นเยี่ยมชมแปลงกล้วยหินของนายประถม โอแก้ว ประธานกลุ่มกล้วยหิน เป็นแปลงกล้วยที่ปรับปรุงสายพันธุ์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นพันธุ์ที่ให้แป้งมากและน้ำตาลน้อยเหมาะแก่การนำไปผลิตเป็นแป้งกล้วยเพื่อใช้ทำขนม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต.แดนสงวน อ.ระโนด ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรับการพันธุ์กล้วยจำหน่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มที่ต้องการปลูกกล้วยหินเพื่อผลิตแป้งโดยผลผลิตทางมหาวิทยาลัยรังสิตจะรับซื้อทั้งหมด

8

ซึ่งขณะนี้ แปลงกล้วยหินของนายประถมกำลังเจริญโตเติบและออกผลผลิต และในระหว่างรอเก็บเกี่ยวนายประถมได้ปลูกพืชระยะสั้นแซมสวนกล้วยและเลี้ยงปลาในร่องน้ำ เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารระบบอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.แดนสงวน เพื่อรองรับการผลิตแป้งกล้วยจากกล้วยหิน และการแปรรูปกล้วยหอมทอง เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา และจากนั้นเยี่ยมเยียนแปลงปลูกกล้วยหอมเขียว คาร์เวนดิส และการเลี้ยงปลาช่อนในร่องสวนของนายชยันต์  สังฆไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ท่าบอน อ.ระโนด เป็นแปลงต้นแบบที่จังหวัดนำมาขยายผลให้กับเกษตรกรที่สนใจโดยจัดทำเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของอำเภอระโนด นอกจากการทำนาข้าวแล้ว

11

13

12

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15191

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us