|

ม.หาดใหญ่ร่วมประหยัดพลังงาน ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ทุกอาคารเรียน

HU_027

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการพลังงานร่วมกับ นายกิตติพันธ์ จันทน์สุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย บริษัทเทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีความร่วมมือในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาในพื้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกอาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถือเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องแห่งแรกในภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ทั้งนี้มีงบประมาณในการดำเนินโครงการกว่า 25 ล้านบาท และจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2561

HU_026

HU_002

HU_001

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15585

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us