|

6 นักเรียน ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา ได้ 100 คะแนนเต็ม  วิชาคณิตศาสตร์

18009667_1381226175267015_2118066794_n

นักเรียน รร.สาธิต มรภ.สงขลา 6 คน ทำข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 เต็ม ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 รายวิชา สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ

ผศ.อดุลย์ หวังจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คะแนนโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สกอ.) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ทั้ง 5 รายวิชา ดังข้อมูลในตาราง

capture-20170420-095507

นอกจากนั้น นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. เด็กชายสุทธนพ ชะนะ 2. เด็กหญิงศุภจิรา พรหมเพรา 3. เด็กชายจิณากร จิตณรงค์ 4. เด็กหญิงณิชชา สวัสดิกานนท์ 5. เด็กหญิงณิชา สายอ๋อง และ 6. เด็กหญิงกิรติกา สุวรรณฉัตร สามารถทำคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

18043131_1381223701933929_1249675653_o

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15815

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us