|

สคร.12 สงขลา เฝ้าระวังไข้หวัดนกต่อเนื่อง ย้ำหมั่นล้างมือ เลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง

bird-flu

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง หลังพบการระบาดของโรคในหลายประเทศทั่วโลก แนะผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก  หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรณีมีรายงานข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในบางประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วยนั้น ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมานานกว่า 10 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามในบางจังหวัดจะพบรายงานไก่ตายอย่างประปราย จึงต้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง     

ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก จากการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด การอพยพของนกบางชนิด และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกบริเวณแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ เช่น ไก่ชน เป็ดไล่ทุ่ง เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ H5N1 รายสุดท้ายในปี 2549 จากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีก สำหรับสายพันธุ์อื่นๆ ที่พบในต่างประเทศตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น ยังไม่เคยมีรายงานพบในประเทศไทยมาก่อน

“องค์การอนามัยโลก ยังไม่มีมาตรการห้ามการเดินทางท่องเที่ยวหรือค้าขายในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จึงยังสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังตลาดค้าสัตว์ปีกที่มีชีวิต ฟาร์มสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ โรงชำแหละ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก ควรล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่และน้ำ หลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ภายในช่วง 14 วัน หลังกลับมาจากพื้นที่ดังกล่าว ควรสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสโรค  ส่วนในสถานพยาบาลหากพบผู้ป่วยจากประเทศที่มีการระบาดเข้ารับการรักษา ควรวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่” ดร.นายแพทย์สุวิช กล่าว

 ดร.นายแพทย์สุวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า สคร.12 สงขลา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยร่วมกับด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจเข้มเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่จะผ่านมาในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน หากประชาชนมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว  หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15832

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us