|

กรมปศุสัตว์เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ จ.สงขลา

FullSizeRender

กรมปศุสัตว์ เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ จ.สงขลา

IMG_9981

วานนี้ (19 เมษายน 2560) ที่ บริเวณด่านกักกันสัตว์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมปศุสัตว์เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปล่อยขบวนคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานที่บริเวณวัดคอหงส์ และวัดควนลัง โดยมี นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานโครงการฯ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด นายสรยุทธ สีขาว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา คณะสัตวแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

IMG_9970

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขแมวในพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมประชากรสุนัขแมว ซึ่งเป้าหมายดำเนินการจะเน้นในสุนัขจรจัด โดยวิธีการผ่าตัดทำหมันและลดจำนวนสุนัขในที่สาธารณะ โดยการรับเลี้ยงสุนัขซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ พร้อมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค และเป็นการตอบสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 ซึ่งกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินโครงการพื้นที่แรกไปแล้วที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน ทำหมัน และรับเลี้ยงไปยังศูนย์ฟื้นฟูสัตว์กรมปศุสัตว์กว่า 500 ตัว และในระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน, พื้นที่อำเภอสะเดา วันที่ 24 – 25 เมษายน และพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา วันที่ 26 – 27 เมษายน 2560

IMG_9983

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการ “ควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 30 กันยายน 2560 เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว, การผ่าตัดทำหมัน, การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์

FullSizeRender (2)

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดชุดเฉพาะกิจนายสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ร่วมดำเนินงาน จำนวน 60 นาย จากกองสารวัตรและกักกันสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

FullSizeRender (1)

IMG_7244

IMG_7245

IMG_7246

IMG_7247

IMG_7248

IMG_7251

IMG_7252

IMG_7253

IMG_7254

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15840

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us