|

เทศบาลตำบลปากแตระจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

IMG20170412092210

เทศบาลตำบลปากแตระ ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี นายสมเพียร บุญศิริ นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากแตระ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นและชุมชน และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในชุมชน

IMG_6100

IMG20170412094409

IMG20170412101314

IMG20170412101604

IMG20170412101814

IMG20170412102350

IMG20170412111023

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15880

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us